Aftrek levensonderhoud kinderen vanaf 2015 geschrapt

Voorgaande jaren mochten ouders die kosten hadden voor het levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar die niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien, een vast bedrag per kwartaal in aftrek brengen bij de inkomstenbelasting. Uitgaven voor het levensonderhoud moesten daarbij hoger zijn dan € 416,- per kwartaal, per kind. Het bedrag dat in aftrek mocht worden gebracht is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Naast de uitgavedrempel van € 416,- per kwartaal, golden nog een aantal andere voorwaarden, namelijk:

– Uw kind is aan het begin van het kwartaal jonger dan 21 jaar
– Uw kind kan in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien
– In dat kwartaal heeft niemand in uw huishouden recht op kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse voor uw kind
– Uw kind kan in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen

Vanaf 2015 geen aftrek levensonderhoud kinderen
Vanaf 2015 mag u geen kosten meer aftrekken voor het levensonderhoud van uw kinderen jonger dan 21 jaar.

Schuiven naar boven