Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost. De betaalde rente mag afgetrokken worden van het inkomen, hierdoor neemt de verschuldigde inkomstenbelasting af doordat over minder inkomen hoeft belasting betaald te worden. Deze aftrek zorgt dus voor een belastingvoordeel voor diegenen die een eigen huis bezitten.

De rente van een schuld die is aangegaan voor het kopen van een woning mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Per saldo betekend dit dus dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Hoe hoger de schuld, en daarmee het betaalde bedrag aan rente, hoe groter het belastingvoordeel.

Ook geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe groter het belastingvoordeel is. Mensen die in het 52%-belastingtarief vallen hebben immers ook een aftrekvoordeel van 52%. Terwijl bij een belastingtarief van 42% ook ’slechts’ 42% kan worden afgetrokken.

De post hypotheekrenteaftrek gaat over meer dan de rente van de hypotheekschuld. Want naast de rente en kosten voor de eigenwoningschuld mogen ook de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming afgetrokken worden (wordt hiervoor een lening afgesloten, dan mag daar ook de rente van afgetrokken worden). Maar dat is niet alles, ook de volgende zaken mogen eigenwoningbezitters aftrekken:

– rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het afsluiten van de lening voor de koop van de eerste woning (bijvoorbeeld afsluitprovisie);
– rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, de verbouwing of het onderhoud van de woning (bijvoorbeeld notariskosten);
– betaalde boeterente of oversluitkosten;
– notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
– bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
– afsluitprovisie en andere bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de lening (maximaal 1,5% van de schuld en maximaal €3.630 of in in termijnen aftrekbaar);
– taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening);
– kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
– onder bepaalde voorwaarden de rente en kosten van een verbouwingsdepot of een nieuwbouwdepot.

Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt verminderd door de eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de eigen woning en moet bij het inkomen opgeteld worden. Wie een kleine hypotheekschuld heeft krijgt een extra aftrekpost. Bij geen hypotheekschuld is deze extra aftrekpost even groot als de eigenwoningforfait.

Laat uw aangifte inkomstenbelasting voor u doen, dan wordt uw hypotheekrenteaftrek ook meteen goed geregeld.

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *