Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

In Nederland kent men de vermogensrendementsheffing. Dit wordt geheven over het voordeel uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting en wordt geheven over de totale waarde van de bezittingen waarover niet al op een andere manier inkomstenbelasting wordt geheven. Zo valt de eigen woning hier niet onder maar een eventuele tweede woning wel, alsmede het spaargeld. De bezittingen mogen worden verminderd met de schulden, het resterende bedrag is grondslag voor de belastingheffing.

Forfaitair rendement
Er wordt een belastingtarief geheven van 30 procent over het behaalde voordeel. Wettelijk is vastgelegd dat het behaalde voordeel voor iedereen 4 procent is. Dit noemt men het forfaitair rendement. Het werkelijk behaalde voordeel is niet van belang. Dat betekent dat iedereen over zijn vermogen een effectieve belasting betaald van 1,2 procent. Over een rendement van 4 procent moet men immers 30 procent belasting betalen.

Het peilmoment van het vermogen is 1 januari. Dat betekent dat de waarde van alle bezittingen op 1 januari, minus de schulden op 1 januari, de grondslag is voor de belastingheffing.

Heffingsvrij vermogen
Ieder individu heeft een heffingsvrij vermogen. Dit vermogen wordt buiten de belastingheffing gehouden. Het heffingsvrije vermogen is voor het jaar 2012 vastgesteld op €21.139.

Rekenvoorbeeld
Stel dat u een tweede woning heeft met een waarde van €560.000. Ook heeft u een hypotheekschuld van €500.000. De grondslag voor de belastingheffing is dan €60.000. Minus aftrek van het heffingsvrije vermogen blijft een bedrag van €38.861 over waarover een fictief rendement is behaald van 4 procent, dus €1551,44. Over dit rendement moet vervolgens 30% belasting worden betaald, oftwel €466,33. De heffing is dus 1,2 procent van het vermogen. 1,2 procent van €38.861 is €466,33.

Oneerlijk
Veel mensen vinden deze vermogensrendementsheffing oneerlijk. Enerzijds omdat over het spaargeld al eens belasting is geheven toen het, bijvoorbeeld in de vorm van loon of winst, binnen kwam. Mensen die het geld direct uitgeven hoeven er niet nogmaals belasting over te betalen. Zo wordt sparen ontmoedigd en het consumeren juist gestimuleerd. Anderzijds kan de heffing als oneerlijk worden gezien omdat er niet wordt gekeken naar het werkelijke rendement maar uit wordt gegaan van een fictief rendement van 4 procent. Dat betekend dat iemand die een spaarrente krijgt van meer dan 4 procent dus een voordeel heeft ten opzichte van mensen die een werkelijk rendement halen van minder dan 4 procent of zelfs een verlies behalen. Er wordt namelijk altijd uit gegaan van een het fictieve rendement.

Spaargeld en overigen bezittingen geeft u aan via de aangifte inkomstenbelasting. Laat dit voordelig voor u doen door Taksgemak. Wel zo makkelijk.

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *