Recht op zorgtoeslag in 2012?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende, toch kiezen veel mensen ervoor om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Vooral de tandzorg is daarbij erg populair. Of u recht heeft op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. De belastingdienst stuurt in sommige gevallen automatisch een aanvraagformulier op, maar ook mensen die deze niet hebben gekregen hebben soms recht op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd tezamen met de eventuele toeslagpartner.


Voorwaarden voor de toeslag
Er gelden enkele voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag. De minimumleeftijd voor het ontvangen van de toeslag is 18 jaar. Bovendien moet men uiteraard een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

Uiteraard mag het inkomen niet te hoog zijn. Het maximale jaarinkomen voor mensen die alleen wonen en geen toeslagpartner hebben is €35.059. Wanneer er wel sprake is van een toeslagpartner mogen de inkomens tezamen niet hoger zijn dan €51.691 per jaar. Onder deze inkomensgrenzen heeft u dus recht op zorgtoeslag.

Hoogte van de toeslag
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder recht op zorgtoeslag. De maximumtoeslag voor een alleenstaande is €835 per jaar. Voor toeslagpartners is de gezamenlijke toeslag maximaal €1.753 per jaar. De toeslag wordt per maand uitbetaald.

Mocht het inkomen gedurende het jaar veranderen en boven de inkomensgrens uitkomen, dan moet men zelf de zorgtoeslag stopzetten. De onterecht ontvangen zorgtoeslag dient dan te worden terugbetaald.

Toeslagpartner in het buitenland
Wanneer u een toeslagpartner heeft die in het buitenland woont kunt u recht hebben op zorgtoeslag. Het moet gaan om personen boven de 18 en men mag niet meer verdienen dan de inkomensgrenzen. Deze inkomensgrenzen, en de hoogte van de toeslag is hetzelfde als wanneer uw toeslagpartner in Nederland zou wonen. Een extra voorwaarde is dat u en uw toeslagpartner in het bezit dienen te zijn van een burgerservicenummer. U dient in het bezit te zijn van een Nederlandse zorgverzekering of een premie te betalen aan het College van zorgverzekeringen. Als u of uw toeslagpartner deze premie betaalt mogen de zorgkosten in het land waar u of uw toeslagparnter woont bovendien niet te laag zijn.

Toeslagpartner jonger dan 18 jaar
In sommige gevallen is één van de twee toeslagpartners jonger dan 18 jaar. Diegene voldoet dus (nog) niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de zorgtoeslag. De toeslagpartner die wel recht heeft op zorgtoeslag ontvangt dan de helft van het normale toeslagbedrag voor iemand die een meerderjarige toeslagpartner heeft.

Huurtoeslag
Vaak heeft u ook recht op huurtoeslag wanneer u recht heeft op zorgtoeslag!

Heeft u al overwogen om uw toeslagen te laten aanvragen? Dan heeft u er zelf geen omkijken naar.

Lees ook:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *