Wel of geen fiscale partners?

Bent u wel of niet elkaars fiscaal partner in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting?


In onderstaand overzicht kunt u gemakkelijk zien of u elkaars fiscaal partner in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting.

Dit heeft namelijk gevolgen voor uw aangifte, maar ook voor de hoogte van het inkomen, de hoogte van drempelbedragen en de hoogte van eventuele heffingskortingen.

U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. En als u tijdens het jaar geëmigreerd of geïmmigreerd bent dan hebt u voor het deel van het jaar dat u buiten Nederland woont alleen een fiscale partner als u en uw partner allebei kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Persoonlijke situatie

Wel/geen fiscale partners

Getrouwd

U bent getrouwd.

U bent fiscale partners.

U bent geregistreerd partner.

U bent fiscale partners.

Gescheiden

U leeft duurzaam gescheiden, maar u hebt nog geen verzoek tot scheiding ingediend.

U bent fiscale partners.

U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot.

U bent fiscale partners.

U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, maar u staat op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot.

U bent fiscale partners.

U bent nog niet gescheiden, maar u hebt een verzoek tot scheiding ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot.

U bent geen fiscale partners.

U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend, en u staat op een ander adres ingeschreven als uw echtgenoot.

U bent geen fiscale partners.

U bent dit jaar gescheiden , maar u staat het hele jaar op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot.

U bent fiscale partners.

U bent dit jaar gescheiden , en u staat het hele jaar op een ander adres ingeschreven als uw ex-echtgenoot.

U bent geen fiscale partners.

Ongetrouwd samenwonen

U staat op hetzelfde adres ingeschreven, bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een kind.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en bent samen eigenaar van een eigen woning.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en u bent aangemerkt als pensioenpartner van de ander.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven.

U bent fiscale partners.

U was vorig jaar al fiscale partners van elkaar.

U bent fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven en hebt samen een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. Verder hebt u samen geen kind, hebt u geen kind van de ander erkend, staat geen minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, hebt u samen geen eigen woning, bent u niet als pensioenpartner bij de ander aangemeld en was u vorig jaar geen fiscale partners.

U bent geen fiscale partners.

U staat op hetzelfde adres ingeschreven, maar hebt geen samenlevingscontract. Verder hebt u samen geen kind, hebt u geen kind van de ander erkend, staat geen minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, hebt u samen geen eigen woning, bent u niet als pensioenpartner bij de ander aangemeld, en was u vorig jaar geen fiscale partners.

U bent geen fiscale partners.

U bent niet getrouwd of geregistreerd partner. U staat niet op hetzelfde adres ingeschreven, maar u hebt wel samen met een ander een kind, of u hebt het kind van de ander erkend, of er staat een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven, of u hebt samen een eigen woning, of u bent bij een ander als pensioenpartner aangemeld, of was u vorig jaar fiscale partners.

U bent geen fiscale partners

Heeft u al overwogen om uw fiscale zaken uit te besteden? Dit kan heel voordelig via Taksgemak.

Lees ook:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *