Hoe werkt het progressieve inkomstenbelastingsysteem?

De inkomstenbelasing kent een progressief tarievensysteem. Over het algemeen geldt dat hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u moet betalen. Veel mensen snappen niet hoe het progressieve tarievensysteem in Nederland werkt. Daarom hier een uitleg.

De tarieven
Voor het gemak eerst een overzicht van de geldende belastingtarieven. Zoals u ziet in het overzicht werkt de Nederlandse wetgever met een schijvensysteem. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende schijven die elk een eigen belastingtarief hebben.

Schijf

Belastbaar inkomen in €


Belastingtarief in %

Premie volksverzekeringen in %

Totale heffing in %

1

0 – 18.945

1,95

31,15

33,1

2

18.946 – 33.863

10,8

31,15

41,95

3

33.864 – 56.491

42

42

4

56.492 en hoger

52

52

Hoe werkt het schijvensysteem?
Een veel gemaakte fout is dat men denkt dat mensen die meer dan €33.863 aan belastbaar inkomen hebben en daarmee dus in de derde of vierde schijf terecht komen geen premie volksverzekeringen betalen. Het schijvensysteem werkt echter op een andere manier. Voor iedereen geldt dat het deel van het inkomen dat valt in de eerste schijf ook in die schijf belast wordt.

Voorbeeld
Stel dat u een belastbaar inkomen heeft van €60.000.

Over de eerste €18.945 betaalt u een belastingtarief van 1,95% en een premie volksverzekeringen van 31,15%, een totale heffing dus van 33,1%.

Over een bedrag van (€18.946 –  €33.863) €14.917 betaalt u een totale heffing van 41,95% in de tweede schijf.

Uw inkomen dat in de derde schijf valt (€33.864 – €56.491 = €22.627) wordt belast met een heffing van 42%.

Het inkomen dat in de vierde schijf valt wordt belast tegen een tarief van 52%.

Bovenstaande is uitgewerkt in onderstaande tabel. Het totale bedrag aan te betalen belasting is €23.855,98. Dat is dus een effectieve heffing van 40%.

Schijf

Heffing

Belasting

1

33,1% van €18.945

6270,80

2

41,95% van €18.946 – €33.863 = €14.917

6257,68

3

42% van €33.864 – €56.491 = €22.627

9503,34

4

52% van €60.000 – € 56.492 = €3.508

1824,16

Kies voor gemak: laat al uw fiscale zaken voordelig voor u doen.

Was dit artikel waardevol? Het kopiëren van dit artikel is niet toegestaan. Linkje naar dit artikel of delen via social media wordt gewaardeerd:

Lees ook:


Schuiven naar boven