Hoe werkt het progressieve inkomstenbelastingsysteem?

De inkomstenbelasing kent een progressief tarievensysteem. Over het algemeen geldt dat hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je moet betalen. Veel mensen snappen niet hoe het progressieve tarievensysteem in Nederland werkt. Daarom hier een uitleg.

Het progressieve inkomstenbelastingsysteem

Als je naar een overzicht van de geldende belastingtarieven kijkt zie je dat de Nederlandse wetgever met een schijvensysteem werkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende schijven die elk een eigen belastingtarief hebben. Een veelgemaakte fout is de gedachte dat mensen die veel verdienen en dus in het hoge belastingtarief vallen geen premie volksverzekeringen betalen. Het schijvensysteem werkt echter op een andere manier.

Voor iedereen geldt dat het deel van het inkomen dat valt in de eerste schijf ook in die schijf belast wordt. Pas over het inkomen vanaf de bovengrens van de eerste schijf betaal je het tarief in de volgende schijf. Dus hoe hoger het inkomen, des te meer belasting je betaalt.

Effectief tarief

Het effectieve tarief is het te betalen bedrag aan belasting gedeeld door het inkomen. Mensen met een hoog inkomen hebben een lager effectief tarief dan het belastingtarief van de schijf waar ze in vallen. Dit komt omdat een deel van het inkomen lager belast wordt. Daarnaast zijn er ook nog heffingskortingen: kortingen op de te betalen belasting waardoor je minder hoeft te betalen.

Marginaal tarief

Toch wordt er wel eens gezegd dat als je een euro meer verdient, je meteen de helft of meer kwijt kunt zijn aan belastingen. Dit terwijl het belastingschijf waarin je valt een lager tarief aangeeft en het effectieve tarief nog lager is zoals hierboven besproken. Dit komt door het marginale tarief. Dit tarief geeft het percentage belasting aan dat je moet betalen over één extra euro inkomen en kan inderdaad soms flink hoger zijn dan het hoogste belastingtarief. De reden hiervan is dat steeds meer heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn. Doordat het inkomen toeneemt, wordt de korting lager. Ook toeslagen spelen hierbij een rol: door het hoger inkomen is er minder recht op toeslagen. In zeldzame gevallen kan het marginale belastingtarief zelfs meer dan 100% zijn. In dat geval houd je uiteindelijk minder over bij een inkomensstijging.

Kies voor gemak: laat al uw fiscale zaken voordelig voor u doen.

We zouden het zeer op prijs stellen als je een link naar dit artikel zou willen delen, zodat geïnteresseerden het gemakkelijk kunnen vinden:

Lees ook:

Schuiven naar boven