Verschil OESO-modelverdrag en VN-modelverdrag betreffende informatie-uitwisseling

Artikel 26 OESO-modelverdrag heeft model gestaan voor de corresponderende bepaling in het VN-verdrag. De tekst van beide bepalingen is dan ook vrijwel gelijkluidend, zij het dat de OESO bepaling na een recente aanpassing iets ruimer is geredigeerd dan haar pendant in het VN-model.


Het tweede lid van artikel 26 van het OESO-model bepaalt namelijk dat informatie die is verkregen onder het inlichtingenartikel onder voorwaarden ook mag worden gebruikt voor niet-belastingdoeleinden. Ook is bij deze gelegenheid in het OESO-commentaar verduidelijkt dat zogenoemde groepsverzoeken zijn toegestaan. Het VN-model en het commentaar voorzien hier niet in.

Gewezen kan ook nog worden op een klein verschil in de redactie van het eerste lid. Het VN model bevat op dit punt een verduidelijking die aangeeft dat informatie kan worden uitgewisseld die behulpzaam kan zijn bij het tegenaan van ontduiking of ontwijking van belastingen. Materieel is er echter geen verschil met de corresponderende OESO-bepaling. Het eerste lid betreft zodoende dus een tekstuele verduidelijking die verder niet leidt tot een verschil in de mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

Lees ook:

  • Geen gerelateerde berichten


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *