Minimumtarieven voor zzp’ers in cao?

Vakbonden vinden vaak dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) de onderhandelingspositie van de werknemers en de vakbond verslechteren doordat zzp’ers voor een te laag uurtarief willen werken. De vakbonden vinden dat dit voor oneerlijke concurrentie zorgt. Aan de onderhandelingstafel met werkgevers stellen de vakbonden dan ook wel eens voor om minimumtarieven voor zzp’ers in cao’s op te nemen. Maar mag dit ook?


Cao-bepalingen die gaan over zzp’ers die ondernemer zijn (in de zin van het mededingingsrecht) en die afspraken bevatten over tarieven voor deze zelfstandigen zullen hoogstwaarschijnlijk onder het kartelverbod uit de Mededingingswet vallen. Bij een kartelafspraken zijn de desbetreffende bepalingen in de cao niet geldig en kan de ACM een boete opleggen aan partijen die de mededingingsbeperkende afspraak hebben gemaakt.

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet en oordeelt in dat kader of een zelfstandige een ondernemer is in de zin van het mededingingsrecht. Vaak zullen zelfstandigen zonder personeel ondernemers zijn in de zin van het mededingingsrecht. Dan is de Mededingingswet natuurlijk van toepassing. Dit geldt dan ook wanneer voor die ondernemers afspraken in cao’s worden gemaakt.

Wel is op grond van de Wet op de cao het mogelijk dat sociale partners cao-afspraken maken die gaan over overeenkomsten van opdracht en op aannemingen van werk. Het is mogelijk dat daarbij verplichtingen worden opgelegd aan werkgevers om zaken te doen of na te laten die betrekking hebben op zzp’ers die arbeid voor hen verrichten. Voor dergelijke afspraken is het juridisch niet nodig dat die afspraken namens de zzp’ers zijn gemaakt en/of dat deze zzp’ers lid zijn van bij de cao betrokken sociale partners. Uiteraard gelden ook voor deze afspraken de kaders van de mededingingswet.

Verder geldt dat als er schijnzelfstandigen zijn we ook niet te maken hebben met ondernemers volgens het mededingingsrecht. Afspraken in cao’s die gaan over honorering van schijnzelfstandigen vallen niet onder het kartelverbod. Dit laatste is recent bevestigd door het Europees Hof in de zaak FNV/KIEM over orkestremplaçanten.

Lees ook:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *