Is investeren in kernwapens verboden?

Mogen Nederlandse beleggers en banken investeren in kernwapens? Nederland is verdragspartij bij het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV). Het NPV verbiedt het bezit van kernwapens door de erkende kernwapenstaten echter niet.


In Nederland opererende beleggers en financiële instellingen dienen zich te houden aan de nationale wetgeving, waarin ook Nederlandse verdragsverplichtingen, zoals die van het NPV, zijn vervat. Binnen deze wettelijke kaders hebben financiële instellingen een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun beleggings- en investeringsbeleid. Investeren in kernwapens van landen die kernwapens mogen hebben is dus niet verboden.

Ook pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Het pensioenfondsbestuur gaat over de beslissing in welke bedrijven of sectoren geïnvesteerd wordt zolang de beleggingen passen binnen de nationale wetgeving.

Lees ook:

  • Geen gerelateerde berichten


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *