Middelen bij ontslagvergoeding

Als een werkgever een werknemer een ontslagvergoeding geeft, wordt dit tegenwoordig meestal in één keer gestort op de rekening van de werknemer. Hierdoor valt soms een deel van dit inkomen in de hoogste belastingschijf. Door te kiezen voor middeling kan om een belastingteruggave gevraagd worden.

Vroeger kon nog gekozen worden voor een stamrecht BV. De BV keerde dan een periodieke uitkering uit. Doordat het geld niet in keer uitgekeerd werd maar periodiek kon de ontslagvergoeding belast worden tegen een lager tarief. De stamrecht BV is per 1 januari 2014 afgeschaft.

Nu wordt de ontslagvergoeding in één keer (na inhouding van loonbelasting) op de rekening van de werknemer gestort. Als de werknemer in de lage belastingschijf valt is dit erg nadelig want de ontslagvergoeding kan dan (voor een deel) tegen 52% belast worden. De scherpste kantjes hiervan worden verzacht door de middelingsregeling. De middelingsregeling kan afhankelijk van de persoonlijke situatie van belastingplichtige leiden tot een gedeeltelijke teruggaaf van betaalde inkomstenbelasting. Voor hulp bij het aanvragen van middelen: neem contact op met Taksgemak.

Bij de afschaffing van stamrecht BV zijn bestaande stamrechten geëerbiedigd. Heeft u nog een stamrecht BV? Laat dan voordelig de belastingaangifte vpb van uw BV doen.

Schuiven naar boven