Wie is je toeslagpartner?

De toeslagpartner is degene met wie je een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn.

Echtgenoten of geregistreerde partners zijn automatisch elkaars toeslagpartners. Wanneer je niet getrouwd bent en er ook geen sprake is van geregistreerd partnerschap, kan er alsnog sprake zijn van een toeslagpartner. Dit is in de volgende situaties het geval:
1. Je hebt een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten
2. Je hebt samen een kind
3. Één van de twee partners heeft een kind van de ander erkend
4. Je bent partners voor het pensioen
5. Je hebt samen een koopwoning
6. Jij of 1 van je medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar (tenzij de medebewoner een onderhuurder is)
7. Jullie zijn elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting
8. Je woont samen met iemand die vorig jaar ook al je toeslagpartner was

Meerdere toeslagpartners
Uit bovenstaande situaties blijkt dat meerderjarige kinderen, broers, zussen, ouders en vrienden ook toeslagpartners kunnen zijn. Het is zelfs mogelijk dat er meerdere personen in aanmerking komen voor het zijn van je toeslagpartner. Je bent bijvoorbeeld fiscaal partner met iemand terwijl je samen met iemand anders een kind hebt. Bovenstaande situaties zijn in volgorde op basis van belangrijkheid. Degene met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris is automatisch ook je toeslagpartner. Heb je geen samenlevingscontract, dan wordt gekeken of je samen een kind hebt, enzovoort.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen waarbij er geen sprake is van een toeslagpartner. Bijvoorbeeld bij een scheiding van tafel en bed. De toeslag wordt dan niet meer samen ontvangen, dit heeft dan uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van de toeslag.

Partner op een ander adres of verpleeghuis
Wanneer je echtgenoot of geregistreerd partner tijdelijk op een ander adres woont, dan blijf je elkaars toeslagpartner. Uitzondering hierop is de huurtoeslag.

Verpleeghuis
Voor de toeslagen blijft je gewoon toeslagpartners wanneer de echtgenoot of geregistreerd partner in een verpleeghuis wordt opgenomen, tenzij je een verzoek indient bij de belastingdienst dat je dit niet wilt. Wanneer de opname langer dan 1 jaar duurt is de partner geen toeslagpartner voor de huurtoeslag. Dit geldt ook voor opname in bijvoorbeeld een psychiatrische instelling.

Heb je al overwogen om je toeslagen te laten aanvragen? Dan heb je er zelf geen omkijken naar.

Was dit artikel waardevol? Het kopiëren van dit artikel is niet toegestaan, wel wordt een linkje of het delen via social media gewaardeerd:

Lees ook:

Schuiven naar boven