In Nederland belasting betalen over huis in Frankrijk?

Heerlijk, zo’n vakantiehuis in Frankrijk! Maar hoe zit dat met de belasting? Moet je in Nederland belasting betalen over je vakantiehuis in Frankrijk? Geldt er een vrijstelling of mogelijkheid tot verrekening voor de belasting die in Frankrijk wordt betaald? Hoe werkt dat nou precies met de belasting?

Een vakantiehuis is een onroerend goed en valt in Nederland in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze ziet toe op inkomsten uit sparen en beleggen. Nederland heft een belasting over het inkomen uit sparen en beleggen in de vorm van een vermogensbelasting in box 3. Daarbij gaat Nederland uit van een fictief rendement van 4% welke tegen een tarief van 30% wordt belast. Dit betekent dat men per saldo 1,2% belasting moet betalen over de waarde van alle bezittingen die in box 3 vallen.

Dat houdt in dat er in Nederland belasting over de waarde van het vakantiehuis in Frankrijk moet worden betaald. Stel dat het huis € 200.000 waard is. Dan wil Nederland dus belasting heffen van 1,2% van € 200.000 is € 2.400. Daarbij moet nog wel rekening worden gehouden met een heffingsvrij vermogen. Daardoor zal de heffing naar waarschijnlijkheid iets lager uitvallen. Het heffingsvrij vermogen is in 2014 bijvoorbeeld € 42.278 voor twee fiscaal partners. Dat betekent dat wanneer het vakantiehuis het enige bezit in box 3 is, de belasting (€ 200.000 – € 42.278) * 1,2 dus € 1.893,- is.

Belastingverdrag
Gelukkig is er een belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk gesloten. In dit verdrag is precies bepaald welk land mag heffen. Artikel 6 van dit belastingverdrag ziet toe op de inkomsten uit onroerende goederen. Hier wordt bepaald dat de onroerende goederen mogen worden belast in de staat waar deze zijn gelegen. Dat betekent dat Frankrijk dus belasting mag heffen over uw vakantiehuis in Frankrijk. Nederland moet een vrijstelling geven. Maar het vakantiehuis moet dus wel worden opgegeven in box 3 bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarna ontvangt de belastingplichtige echter een vrijstelling waardoor per saldo geen belasting in Nederland is verschuldigd over het onroerend goed.

Frankrijk
Frankrijk mag dus belasting heffen op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk. Jaarlijks geldt er een belasting die vergelijkbaar is met de vermogensbelasting in Nederland. Echter heeft Frankrijk een drempel die op 1,3 miljoen euro staat. Dus pas boven een bedrag van 1,3 miljoen euro moet je in Frankrijk belasting betalen over de waarde van het onroerend goed. Daarbij kent Frankrijk een progressief tarief, dus hoe hoger de waarde van het huis, hoe meer belasting moet worden betaald.

Wel belasting in Frankrijk bij verhuur of verkoop
In Frankrijk worden de inkomsten uit de verhuur uit de belasting betrokken in de belastingheffing. Daarnaast wordt de verkoopwinst over een woning belast. Er zijn echter vele manieren om deze belastingheffing bij verkoop te verlagen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een Société Civile Immobilière (SCI), een soort BV die alleen onroerend goed mag houden. Neem contact op met Taksgemak over hoe een vakantiehuis in de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgegeven.

Schuiven naar boven