Wat verandert er in 2015 in de kosten voor de zorgverzekering?

Elk jaar verandert er weer veel op het gebied van de zorg in Nederland. Zo is het bedrag van het eigen risico sinds de invoering in 2008, inmiddels 1,5 keer hoger in 2015. Ook op het gebied van het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdrage en AWBZ premie vinden er weer veranderingen plaats in 2015. In dit artikel staat wat er in 2015 aan wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van de zorgverzekering. Het vergelijken van zorgverzekeringen kan u veel geld besparen.

Eigen risico
In 2015 wordt het eigen risico weer verhoogd. De verhoging bedraagt minder dan voorgaande jaren. Het eigen risico in 2015 is in vergelijking met het eigen risico in 2014 € 15,- hoger. In 2008 werd het eigen risico ingevoerd met een bedrag van € 150,-. In 2015 zal dit bedrag € 375,- zijn. Het eigen risico is in zeven jaar dus € 225,- gestegen zijn. Een jaarlijkse gemiddelde stijging van iets meer dan € 32,-.

Zorgpremie
De zorgpremie stijgt ook in 2015. De zorgpremie zal vermoedelijk stijgen met € 114,- per jaar. Het precieze bedrag van de zorgverzekering verschilt per verzekeraar. Het is echter wettelijk vastgelegd hoe hoog de maximale zorgpremie mag zijn op jaarbasis. Deze maximale zorgpremie wordt in 2015 dus met € 114,- verhoogd naar € 1211,- per jaar. Daarbij gaat het om de verplichte basisverzekering.

Zorgtoeslag
Ook de zorgtoeslag stijgt mee met de verhoging van de zorgpremie. U kunt gemakkelijk laten beoordelen of u recht heeft op zorgtoeslag bij Taksgemak. Ook kan Taksgemak de toeslagen aanvragen voor u.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaalt door werkgevers, zelfstandigen en gepensioneerden. Deze bijdrage gaat omlaag van 5,4% in 2014, tot 4,85% in 2015.

AWBZ-premie
De AWBZ premie dient om de kosten voor de langdurig zieken te bekostigen. Ook deze premie wordt in 2015 vermindert met zelfs 3%. In 2015 moet 9,65% van het belastbaar inkomen worden betaald als AWBZ-premie.

Naast deze veranderingen op het gebied van de kosten van de zorgpremie, vinden er ook weer veranderingen plaats in bijvoorbeeld de inhoud van het basispakket en de overheveling van taken naar gemeenten.

Schuiven naar boven