Wat verandert er in 2015 in de inkomstenbelasting?

In 2015 worden er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de inkomstenbelasting. Met name op het gebied van kindregelingen komen er veranderingen. Op financieel gebied kan dit grote gevolgen hebben voor huishoudens met kinderen. Er zijn namelijk maar liefst 3 regelingen die worden afgeschaft. 2 belastingkortingen en 1 aftrekpost. Een andere belangrijke wijziging ziet toe op de buitenlands belastingplichtigen. Weten wat deze veranderingen voor u betekenen?

Aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar
Onder bepaalde voorwaarden is het tot 2015 mogelijk om de uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar op te geven als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Er werd gerekend met vaste normbedragen. In 2015 wordt deze aftrekpost volledig afgeschaft.

Alleenstaandeouderkorting
Ook de alleenstaandouderkorting wordt afgeschaft in 2015. Deze korting wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting. In 2014 kon deze alleenstaandeouderkorting oplopen tot € 2.266,- per jaar. In 2015 wordt deze dus volledig afgeschaft.

Ouderschapsverlofkorting
Daarnaast wordt ook de ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Deze korting was een vast bedrag per uur opgenomen ouderschapsverlof. Ook deze korting is vanaf 2015 niet meer te gebruiken.

De afschaffing van de kindafhankelijke regelingen kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag of de belastingaangifte. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Taksgemak. Zij beoordelen uw persoonlijke gevolgen en kunnen u de gevolgen van de veranderingen vertellen.

Buitenlandse belastingplicht
Tot 2014 was het mogelijk om als buitenlands belastingplichtige te kiezen om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting. De belastingplichtige kon dan kiezen voor de fiscaal meest voordelige weg. Vanaf 2015 is het niet langer mogelijk om te kiezen voor de buitenlandse belastingplicht. Indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, wordt een belastingplichtige automatisch aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Een binnenlands belastingplichtige kan gebruik maken van de aftrekposten, heffingskortingen en een beroep doen op het heffingsvrije vermogen zoals elke Nederlandse belastingplichtige.

Schuiven naar boven