Middelingsregeling wordt vaak vergeten

Het middelen van inkomen kan erg interessant zijn. Het is zo mogelijk om het inkomen van drie jaren die op elkaar aansluiten te middelen. Zo wordt het inkomen over de jaren verspreid waardoor vaak een belastingvoordeel kan worden verkregen. Omdat het gemakkelijker is om de werking van middelen uit te leggen door middel van een voorbeeld hebben wij een voorbeeldberekening voor het middelen gemaakt. Het gaat om inkomen uit box 1, het inkomen uit werk en woning.

Voorbeeld:
Stel een student die na de studie start met werken in 2013, de inkomsten zien er als volgt uit:

2011: € 0
2012: € 0
2013: € 60.000

Er moet natuurlijk belasting worden betaald. Nederland heeft een progressief stelsel waarbij geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er moet worden betaald. Rekening houdend met de tarieven uit de verschillende jaren moeten er de volgende bedragen aan belasting worden betaald (niet rekening houdende met kortingen en aftrekposten):

2011: € 0,- belasting
2012: € 0,- belasting
2013: € 24.617,29 belasting
(schijf 1 = € 7.268,65 / schijf 2 = € 5.761,14 / schijf 3 = € 9503,34 / schijf 4 = € 2.084,16)

Totaal moet dan in de drie jaren aan belasting worden betaald: € 24.617,29

Indien een middelingsverzoek wordt ingediend kan het inkomen van € 60.000 in 2013 worden verspreid over drie jaren met als gevolg dat te betalen belasting afneemt vanwege het progressieve tarief in de inkomstenbelasting:

2011: € 20.000 = € 6.722,79 belasting
(schijf 1 = € 6.147,24 / schijf 2 = € 575,55)

2012: € 20.000 = € 6.713,70 belasting
(schijf 1 = € 6.271,13 / schijf 2 = € 442,57)

2013: € 20.000 = € 7.413,97 belasting
(schijf 1 = € 7.268,65 / schijf 2 = € 145,32)

Na toepassing van het middelingsverzoek moet worden betaald: € 20.850,28

Het toepassen van de middelingsregeling levert dus een besparing op van € 3.767,- (€ 24.617,29 – € 20.850,28).

Na het indienen van het middelingsverzoek zal de belastingplichtige een terugstorting krijgen van de betaalde belasting. Wel moet er op worden gelet dat voor alle drie de jaren die worden gebruikt voor een middelingsverzoek een definitieve aanslag is opgelegd. Na oplegging van de definitieve aanslag heeft de belastingplichtige drie jaar (+6 weken) de tijd om, om middeling te verzoeken. Daarnaast geldt er ook een drempel van € 545,-. Dat betekent dat u tenminste dit bedrag terug moet krijgen bij middeling. Een jaar kan maar één keer gebruikt worden om te middelen. Daarom is het belangrijk om de juiste drie jaar te kiezen voor een middelingsverzoek.

Om een voorbeeld te geven het jaar 2011 kan gebruikt worden in de volgende middelingsperioden:

2009-2010-2011
2010-2011-2012
2011-2012-2013

Welke het meeste belastingvoordeel oplevert, moet worden berekend. Neem hiervoor contact op met Taksgemak.

Voor wie is middelen interessant?
Eigenlijk is middelen voor vrijwel iedereen interessant. Sterk wisselende inkomens hebben meer profijt dan minder wisselende inkomens. Tenzij u elk jaar precies hetzelfde inkomen heeft, is middelen waarschijnlijk interessant. Er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met een eventueel verschil in tarieven in de belastingschijven en eventuele aftrekposten die op een jaar betrekking hebben en alleen in dat jaar mogen worden afgetrokken van de belasting.

Schuiven naar boven