Deelname loterij aftrekken door steun goede doelen?

Iedereen heeft weleens gehoord van de giftenaftrek. Giften aan goede doelen of instellingen mogen worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat het bedrag waarover belasting moet worden betaald lager is, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. Het is dan ook een logische gedachte dat omdat met het geld van meespelen in een loterij waarbij veel geld naar goede doelen gaat, een deel van de kosten voor de loten aftrekbaar is als gift. Maar is dit ook zo?

Wilt u zeker weten dat u goed gebruik maakt van de aftrekposten, neem dan contact op met een goede belastingadviseur.

1. Allereerst dient er sprake te zijn van een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Nu is het zo dat loterijen zoals de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij allen deze ANBI status hebben.

2. De tweede eis is dat er geen tegenprestatie tegenover de giften staat.

Daarnaast moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften, dat u de giften daadwerkelijk hebt gedaan en ook mag u slechts het deel van de giften aftrekken dat boven een bepaald drempelbedrag komt. Ook is er een maximumaftrek van 10% van uw drempelinkomen.

Het probleem met loterijen zit in het tweede vereiste. Er mag geen tegenprestatie tegenover de giften staan. Bij loterijen is dit wel het geval. Tegenover de gift staat een kans om een geldbedrag te winnen. Daarom is de giftenaftrek niet toegestaan voor loterijen. Ook niet als de loterijen (een deel van) dit geld gebruiken om te besteden aan goede doelen en de ANBI status hebben.

Jurisprudentie over de giftenaftrek
Er is een rechtszaak geweest waarbij een persoon heeft geprobeerd de helft van zijn geld voor loterijen in aftrek te brengen als gift aangezien de helft van zijn inleg werd besteed aan goede doelen. Hij stelde dat 50% van de inleg was voor de loterij, en 50% van zijn inleg als steun aan goede doelen. Op 2 september 2014 heeft de rechter uitspraak in deze zaak ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 september 2014 (gepubliceerd op 12 september 2014), ECLI:NL:GHARL:2014:6761) gedaan. Er was geen sprake van een gift omdat de tegenprestatie van de kans om iets te winnen. De inleg kon niet worden gesplitst in een deel loterij en een deel steun aan goede doelen.

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *