Gevolgen fiscaal partnerschap

Het fiscale partnerschap is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan vele veranderingen. Het zijn van fiscale partners heeft vooral gevolgen voor uw aangifte, maar ook voor de hoogte van het inkomen, de hoogte van drempelbedragen en de hoogte van heffingskortingen. U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Maar wat zijn de gevolgen van het fiscale partnerschap? Lees meer

Wie is uw toeslagpartner?

De toeslagpartner is degene met wie u een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn. Lees meer

Recht op zorgtoeslag in 2012?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende, toch kiezen veel mensen ervoor om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Vooral de tandzorg is daarbij erg populair. Of u recht heeft op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. De belastingdienst stuurt in sommige gevallen automatisch een aanvraagformulier op, maar ook mensen die deze niet hebben gekregen hebben soms recht op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd tezamen met de eventuele toeslagpartner. Lees meer