Hoe maak ik een goede indruk op een sollicitatiegesprek?

Zeker in tijden van hoge werkloosheid is het belangrijk om goed voor de dag te komen bij een solliciatiegesprek. Er zijn steeds minder banen en daardoor neemt de concurrentie toe. Tegenwoordig is het lang niet meer alleen je opleiding die ervoor zorgt dat je wel of niet wordt aangenomen. Juist het algehele voorkomen wordt steeds belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat jij op je best over komt op je toekomstige werkgever en wordt aangenomen? Lees meer

Hoe tref ik een betalingsregeling met de belastingdienst?

Een betalingsregeling met de belastingdienst klinkt simpel, en dat is het ook. In de meeste gevallen wordt een verzoek tot een betalingsregeling geaccepteerd. De fiscus moet iedereen een gelijke behandeling geven. Dat betekent onder meer dat wanneer zij een betalingsregeling met iemand overeenkomen met het oog op bepaalde omstandigheden, een ander persoon met diezelfde persoonlijke omstandigheden ook recht heeft op zo’n zelfde betalingsregeling. Lees meer

Gevolgen fiscaal partnerschap

Het fiscale partnerschap is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan vele veranderingen. Het zijn van fiscale partners heeft vooral gevolgen voor uw aangifte, maar ook voor de hoogte van het inkomen, de hoogte van drempelbedragen en de hoogte van heffingskortingen. U kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Maar wat zijn de gevolgen van het fiscale partnerschap? Lees meer

Hoe werkt het boxensysteem van Nederland?

Wanneer er Nederlands inkomen wordt genoten, moet er in principe inkomstenbelasing worden betaald. Het inkomstenbelastingstelsel is in Nederland onderverdeeld in drie categorieën, ook wel boxen genoemd. Elke box vertegenwoordigt een andere belastbare bron van inkomen en heeft bovendien een eigen belastingtarief. De te betalen inkomstenbelasting is een som van de te betalen belasting zoals berekend door de drie boxen tezamen. Maar wat wordt er in welke box belast? Lees meer

Wie is uw toeslagpartner?

De toeslagpartner is degene met wie u een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn. Lees meer

Recht op zorgtoeslag in 2012?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende, toch kiezen veel mensen ervoor om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Vooral de tandzorg is daarbij erg populair. Of u recht heeft op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. De belastingdienst stuurt in sommige gevallen automatisch een aanvraagformulier op, maar ook mensen die deze niet hebben gekregen hebben soms recht op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd tezamen met de eventuele toeslagpartner. Lees meer

Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

In Nederland kent men de vermogensrendementsheffing. Dit wordt geheven over het voordeel uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting en wordt geheven over de totale waarde van de bezittingen waarover niet al op een andere manier inkomstenbelasting wordt geheven. Zo valt de eigen woning hier niet onder maar een eventuele tweede woning wel, alsmede het spaargeld. De bezittingen mogen worden verminderd met de schulden, het resterende bedrag is grondslag voor de belastingheffing. Lees meer