Nieuwe regeling voor buitenlands belastingplichtigen in 2015

Tot 2015 mochten buitenlands belastingplichtigen, woonachtig in een EU- of verdragsland, kiezen om te worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtige. Dit wordt het keuzerecht genoemd. Zij werden dan net zo behandeld als een binnenlands belastingplichtige. Dat betekent dat ook aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen van toepassing zijn. In 2015 gaat deze regeling echter veranderen. Voor advies over de belastingplicht kunt u terecht bij Taksgemak. Meer lezen

Hoe werkt dat precies met het fictief loon?

Het fictief loon is een wettelijk begrip. De werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin de werknemer een aanmerkelijk belang heeft, krijgt te maken met het fictief loon. Het fictief loon is in 2014 vast gesteld op € 44.000 per jaar en te vinden in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964. Dga’s kunnen altijd advies vragen bij Taksgemak omtrent hun fiscale situatie. Maar waarom is deze regeling eigenlijk ingevoerd? Meer lezen

Wat verandert er in 2015 in de inkomstenbelasting?

In 2015 worden er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de inkomstenbelasting. Met name op het gebied van kindregelingen komen er veranderingen. Op financieel gebied kan dit grote gevolgen hebben voor huishoudens met kinderen. Er zijn namelijk maar liefst 3 regelingen die worden afgeschaft. 2 belastingkortingen en 1 aftrekpost. Een andere belangrijke wijziging ziet toe op de buitenlands belastingplichtigen. Weten wat deze veranderingen voor u betekenen? Meer lezen

Inkeerregeling, maak gebruik van de verlaagde boete nu het nog kan

Vrijwillige verbetering, ofwel het gebruik maken van de inkeerregeling, wordt de laatste jaren steeds populairder. En dat is niet gek. Want met steeds meer landen heeft Nederland een verdrag waarin wordt bepaald dat gegevens van vermogen worden uitgewisseld. De boete op het niet opgeven van vermogen in het buitenland is hoog. Taksgemak kan u helpen bij de inkeerregeling om ervoor te zorgen dat u een zo laag mogelijke boete betaalt. Meer lezen

Voorbereidende werkzaamheden en het urencriterium

Het urencriterium is een wijd begrip. Omdat de Belastingdienst niet op de stoel van de ondernemer mag zitten, is de ondernemer vrij om zelf te bepalen welke werkzaamheden bevorderend zijn voor het eigen bedrijf. Het moet natuurlijk wel gaan om activiteiten die verband houden met het bedrijf. Maar tellen de activiteiten die voor het starten van een bedrijf worden gemaakt ook mee voor het urencriterium? Veel ondernemers starten immers al met de voorbereiden voor hun eigen bedrijf voordat ze deze ook daadwerkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Meer lezen

ESTA aanvragen zonder creditcard

Iedereen die op reis gaat naar Amerika, of dat nu voor zaken of toerisme is, moet een reistoestemming aanvragen. Dit komt doordat Nederland onderdeel uitmaakt van de Visa Waiver landen. Inwoners van deze landen hoeven geen visum aan te vragen voor hun reis naar de Verenigde Staten, maar zij moeten dus wel een reistoestemming hebben. Zonder reistoestemming wordt een reiziger op Schiphol het vliegtuig niet toegelaten tot het vliegtuig richting Amerika. Het is dus van groot belang dat uw ESTA op orde is. Meer lezen

Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!

Het zal eigenaren van een BV niet zijn ontgaan. In 2014 is het mogelijk om dividenden uit te keren tegen een lager belastingtarief dan gebruikelijk. In 2007 werd deze maatregel ook al eens toegepast. Het gaat echter niet om een verlaagde dividendbelasting, maar om een verlaging van het inkomstenbelastingtarief in box 2. Hier valt het inkomen uit aanmerkelijk belang onder, waar weer de dividenduitkering onder valt. Meer lezen

Wat verandert er in 2015 in de kosten voor de zorgverzekering?

Elk jaar verandert er weer veel op het gebied van de zorg in Nederland. Zo is het bedrag van het eigen risico sinds de invoering in 2008, inmiddels 1,5 keer hoger in 2015. Ook op het gebied van het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdrage en AWBZ premie vinden er weer veranderingen plaats in 2015. In dit artikel staat wat er in 2015 aan wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van de zorgverzekering. Het vergelijken van zorgverzekeringen kan u veel geld besparen. Meer lezen