Het inkomen en vermogen van minderjarig kind kan worden belast bij ouder

Kinderen werken vaak al terwijl ze nog minderjarig zijn en bij de ouders wonen. Minderjarige kinderen worden zelf belast voor hun inkomsten zoals winst uit onderneming of loon. Dat betekent dat zij zelf inkomstenbelasting betalen. Maar voor inkomen uit vermogensbestanddelen is de situatie anders.

Van vermogensbestanddelen is sprake wanneer het kind bijvoorbeeld inkomen uit een eigen woning heeft, vermogen op de bankrekening, inkomen uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen, of een aanmerkelijk belang. Alles wat in box 2 of box 3 van de wet op op de inkomstenbelasting valt, wordt niet bij het minderjarige kind belast, maar bij de ouder die het gezag heeft over het kind. Hebben beide ouders voor de helft het gezag, dan wordt het inkomen uit vermogensbestanddelen van het minderjarige kind dus toegerekend aan beide ouders voor de helft.

Inkomen van een minderjarig kind dat aan de ouder wordt toegerekend, valt onder het vermogen dat vrij mag worden verdeeld over twee fiscale partners. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat dit fiscaal goed wordt verdeeld. Hulp nodig? Laat uw belastingaangifte verzorgen door een belastingadviseur. Dan weet u zeker dat het goed geregeld is.