Wat is kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit?

Kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteitKapitaalimportneutraliteit (KIN) en kapitaalexportneutraliteit (KEN) zijn concepten uit het internationale belastingrecht die helpen bepalen hoe investeringen over grenzen heen belast worden. Deze concepten hebben invloed op beslissingen van bedrijven en investeerders over waar ze hun geld inzetten, en op invloed van landen op eigen economische en sociale beleid. Als landen kapitaalimportneutraliteit volgen, proberen ze investeringen aan te trekken door bedrijven net als eigen bedrijven te behandelen. Als ze kapitaalexportneutraliteit volgen, proberen ze eigen bedrijven niet via belastingen tegen te houden in het buitenland investeren.

Kapitaalimportneutraliteit

Kapitaalimportneutraliteit gaat over eerlijkheid tussen binnen- en buitenlandse investeerders in het land waar de investering plaatsvindt. Als jij een bedrijf in Nederland hebt en je wilt investeren in België, dan zou volgens kapitaalimportneutraliteit België je niet anders moeten belasten dan een Belgisch bedrijf dat daar ook investeert. Het idee is dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt; de belasting die je betaalt, is gebaseerd op waar je investeert. Dit principe probeert te zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen die in een bepaald land investeert.

Farshad Bashir
Farshad Bashir

Het is goed om te beseffen dat kapitaalimportneutraliteit de soevereiniteit van een land ondermijnt om zijn eigen economische en sociale beleid te bepalen, inclusief het opleggen van hogere belastingen op buitenlandse investeerders om binnenlandse ontwikkeling te stimuleren en sociale programma’s te financieren.

Kapitaalexportneutraliteit

Kapitaalexportneutraliteit kijkt naar de situatie vanuit het perspectief van de investeerder. Het zegt dat het voor jou als Nederlandse investeerder niet uit zou moeten maken of je in Nederland investeert of ergens anders, zoals in België. De belasting die je betaalt, zou hetzelfde moeten zijn, ongeacht waar je investeert. Dit principe zorgt ervoor dat investeerders de beste keuzes kunnen maken zonder zich zorgen te hoeven maken over verschillende belastingtarieven in verschillende landen. Als je in het buitenland investeert en daar belasting betaalt, zal Nederland je niet nog eens belasten.

De deelnemingsvrijstelling speelt een belangrijke rol in relatie tot kapitaalexportneutraliteit, door dubbele belasting van internationale bedrijfswinsten te voorkomen. Wanneer een Nederlands bedrijf winst ontvangt uit een buitenlandse dochteronderneming, zorgt de deelnemingsvrijstelling ervoor dat deze winst niet opnieuw in Nederland belast wordt, nadat het al belast is in het land van herkomst. Dit stimuleert Nederlandse bedrijven om over de grens te investeren door de fiscale last op internationaal verkregen winsten te verminderen, in lijn met het principe van kapitaalexportneutraliteit. Het faciliteert dus een aantrekkelijker investeringsklimaat voor Nederlandse multinationals en ondersteunt de globalisering van hun activiteiten.

Besef wel dat kapitaalexportneutraliteit de globale kapitaalstroom bevordert ten koste van lokale investeringen en economische zelfstandigheid. Het kan ook internationale ongelijkheid versterken door kapitaal naar reeds rijke landen met lage belastingen te leiden.

Over de auteur: Farshad Bashir combineert zijn passie voor ondernemerschap met belastingadvies bij Taksgemak om bedrijven en individuen te helpen met de complexe wereld van belastingregels. Hij maakt het ingewikkelde simpel en zorgt ervoor dat zijn klanten op koers blijven. Voordat hij zich in de advieswereld stortte, was hij als Tweede Kamerlid betrokken bij het vormen van beleid en wetgeving. Deze combinatie van politieke ervaring en belastingkennis maakt hem een uitstekende partner voor iedereen.

Kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit