Wat is kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit?

Kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteitKapitaalimportneutraliteit (KIN) en kapitaalexportneutraliteit (KEN) zijn concepten uit het internationale belastingrecht die helpen bepalen hoe investeringen over grenzen heen belast worden. Deze concepten hebben invloed op beslissingen van bedrijven en investeerders over waar ze hun geld inzetten, en op invloed van landen op eigen economische en sociale beleid. Als landen kapitaalimportneutraliteit volgen, proberen ze investeringen aan te trekken door bedrijven net als eigen bedrijven te behandelen. Als ze kapitaalexportneutraliteit volgen, proberen ze eigen bedrijven niet via belastingen tegen te houden in het buitenland investeren.

Lees verder: Wat is kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit?

Btw-nummer zzp’ers gekoppeld aan bsn-nummer

ZZP-ers die een eenmanszaak hebben zijn eigenlijk belastingplichtig als een een natuurlijk persoon voor de omzetbelasting en krijgen een btw-nummer dat gekoppeld is aan hun burgerservicenummer. Dit is natuurlijk niet handig voor wie waarde hecht aan privacy. Waarom het btw-nummer gekoppeld aan het bsn-nummer en kan dit niet anders?

Lees verder: Btw-nummer zzp’ers gekoppeld aan bsn-nummer

Wat gebeurt er als je te laat aangifte inkomstenbelasting doet?

De aangifte inkomstenbelasting moet op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Of u de aangifte nu zelf doet of via een intermediair doet, de aangifte moet altijd voor een bepaalde datum zijn ingediend. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer de aangifte inkomstenbelasting niet voor de uiterste termijn is ingediend?

Lees verder: Wat gebeurt er als je te laat aangifte inkomstenbelasting doet?

Is vermelden btw-nummer op website verplicht?

Moeten ondernemers hun btw-nummer op de website vermelden? Uit dit nummer is immers in sommige gevallen ook het bsn-nummer af te leiden. Op grond van fiscale regelgeving bestaat voor ondernemers geen algemene verplichting om hun btw-identificatienummer op de website te vermelden, tenzij de ondernemers via hun website goederen of diensten te koop aanbieden en het mogelijk is om via die website een overeenkomst te sluiten.

Lees verder: Is vermelden btw-nummer op website verplicht?

Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis

De Belastingdienst is erg blij met jongeren. Zij doen namelijk vaak geen belastingaangifte en laten zo belastinggeld liggen. Geld dat ze anders hadden teruggekregen. Dat levert het kabinet jaarlijks tientallen miljoen euro op. Per jongere is dit gemiddeld honderden euro’s. Jongeren die hun belastingaangifte laten doen verdienen heel eenvoudig dus veel geld. Als ze hun aangifte van de afgelopen twee of drie jaren laten doen is het helemaal bingo: per jaar is er dus mogelijk recht op teruggave.

Lees verder: Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis

Uitstel aanvragen voor de aangifte omzetbelasting

De aangifte omzetbelasting moet door iedereen worden gedaan die ondernemer is in de zin van de wet op de omzetbelasting. Het standaardaangiftetijdvak voor de omzetbelasting is een kwartaal. Dat betekent dat er vier keer per jaar een aangifte gedaan en betaald moet worden voor afloop van de maand volgend na afloop van het kwartaal. Het is echter ook mogelijk dat u btw-aangifte moet doen per maand of per jaar. Niet altijd lukt het om de aangifte op tijd te doen, is het dan mogelijk om uitstel te krijgen voor de omzetbelasting?

Lees verder: Uitstel aanvragen voor de aangifte omzetbelasting

Tot wanneer kan je aangifte inkomstenbelasting doen?

Elk jaar moet de aangifte inkomstenbelasting weer worden gedaan. De uiterste inleverdatum is altijd 30 april van het daaropvolgende jaar, dus voor 1 mei. Zo moest de aangifte over 2015 uiterlijk op 30 april 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Natuurlijk kun je uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Maar tot wanneer kan je uitstel krijgen voor je belastingaangifte?

Lees verder: Tot wanneer kan je aangifte inkomstenbelasting doen?

Aangifte vennootschapsbelasting stamrecht bv

Een ontslagvergoeding kon tot 1 januari 2014 worden ondergebracht in een stamrecht bv. Dit was bedoeld om het mogelijk te maken om een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld door het starten van een onderneming door de ontslagen werknemer die dan tevens directeur-grootaandeelhouder (dga) van de stamrecht bv is.

Lees verder: Aangifte vennootschapsbelasting stamrecht bv

Gevolgen te weinig winst op zelfstandigenaftrek

Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat in een jaar in aanmerking wordt genomen, kan niet meer bedragen dan de winst in dat jaar (voor starters geldt overigens een uitzondering). Voor het geval door deze regel de zelfstandigenaftrek in een jaar niet volledig kan worden gerealiseerd, is in de wet een tegemoetkoming opgenomen.

Lees verder: Gevolgen te weinig winst op zelfstandigenaftrek