Recht op zorgtoeslag in 2020?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende. Of je recht hebt op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. Ook mensen die nog geen zorgtoeslag ontvangen, kunnen soms recht hebben op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd samen met de eventuele toeslagpartner.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag. De minimumleeftijd voor het ontvangen van de toeslag is 18 jaar. Bovendien moet je een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben.

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Het maximale jaarinkomen voor mensen die alleen wonen en geen toeslagpartner hebben is 30.481 euro in 2020. Wanneer je wel een toeslagpartner hebt, mogen de inkomens in 2020 samen niet hoger zijn dan 38.945 euro per jaar. Onder deze inkomensgrenzen heb je dus altijd recht op zorgtoeslag. Voor andere jaren geldt een ander maximum jaarinkomen.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder recht op zorgtoeslag. De maximumtoeslag voor een alleenstaande is 104 euro per maand. Voor toeslagpartners is de gezamenlijke toeslag maximaal 199 euro per maand. De toeslag wordt per maand uitbetaald. Voor andere jaren geldt een ander maximum toeslagbedrag.

Mocht het inkomen gedurende het jaar veranderen en boven de inkomensgrens uitkomen, dan moet je zelf de zorgtoeslag (laten) stopzetten. De onterecht ontvangen zorgtoeslag dient dan te worden terugbetaald.

Buitenland

Wanneer je niet in Nederland, maar in een ander land woont kun je soms toch zorgtoeslag krijgen. Het gaat dan om mensen die in Nederland verplicht verzekerd zijn voor zorgkosten of mensen die een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland krijgen zoals zoals AOW, ANW, WAO of WIA. Je moet dan boven de 18 zijn en mag niet meer verdienen dan de inkomensgrenzen.

Woon je in Nederland en werk je in het buitenland? Dan heb je geen Nederlandse zorgverzekering en krijg je geen zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Vaak heb je ook recht op huurtoeslag wanneer je recht hebt op zorgtoeslag! Laat dit voor je uitzoeken.

Je kunt laten uitzoeken of je recht hebt op toeslagen en het meteen voor je laten aanvragen. Zie toeslagen laten aanvragen? Dan heb je er zelf geen omkijken naar.