Kindgebonden budget: wat is het en wanneer recht?

Vader en twee dochters blij met kindgebonden budgetElke ouder weet het: kinderen brengen niet alleen plezier en mooie momenten, maar ook extra kosten met zich mee. Van schoolboeken tot nieuwe kleding en die spontane traktaties – de kosten kunnen oplopen. Om gezinnen te ondersteunen heeft de Nederlandse overheid het kindgebonden budget geïntroduceerd. Deze financiële tegemoetkoming, die je bovenop de kinderbijslag kunt ontvangen, kan net die welkome steun in de rug zijn. Wat is het kindgebonden budget precies, kom jij ervoor in aanmerking en wat betekent dit in verschillende gezinssituaties zoals co-ouderschap?

Wat is het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage die ouders kunnen ontvangen ter ondersteuning van de kosten van hun kinderen tot 18 jaar. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen, maar biedt ook ondersteuning aan gezinnen met een modaal inkomen.

Farshad Bashir
Farshad Bashir

Aanvullend op de kinderbijslag

Wat het kindgebonden budget bijzonder maakt, is dat het bovenop de reguliere kinderbijslag komt. Terwijl de kinderbijslag voor ieder gezin met kinderen gelijk is, varieert het kindgebonden budget op basis van inkomen, vermogen en gezinssituatie. Daarom kan het kindgebonden budget voor sommige gezinnen een groot verschil maken in hun maandelijkse budget.

Heb jij recht op het kindgebonden budget?

Een essentiële voorwaarde voor het kindgebonden budget is dat je kinderbijslag ontvangt voor je kind(eren). In de meeste gevallen, wanneer je kinderbijslag krijgt, krijg je automatisch bericht over het kindgebonden budget. Als je geen andere toeslagen ontvangt, kan het zijn dat je dit zelf moet aanvragen.

Vermogensgrens kindgebonden budget in 2023

Situatie Vermogensgrens
Individueel Niet meer dan € 127.582
Met een toeslagpartner Samen niet meer dan € 161.329 op 1 januari 2023

Te veel vermogen hebben heeft gevolgen hebben voor je recht op het kindgebonden budget. Als je boven de gestelde vermogensgrenzen uitkomt, kom je niet in aanmerking voor deze toeslag. Te veel spaargeld, beleggingen of andere bezittingen zorgen ervoor dat je deze financiële ondersteuning misloopt.

Inkomensgrens kindgebonden budget in 2023

Je inkomen speelt een belangrijke rol bij de bepaling van je recht op het kindgebonden budget en de hoogte ervan. De exacte inkomensgrenzen kunnen variëren afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt en of je een toeslagpartner hebt.

Inkomensgrens alleenstaande ouder

Aantal kinderen Toetsingsinkomen
1 kind € 106.566
2 kinderen € 129.262
3 of meer € 151.958

Inkomensgrens ouder met toeslagpartner

Aantal kinderen Toetsingsinkomen
1 kind € 67.885
2 kinderen € 90.582
3 of meer € 113.278

Is je toetsingsinkomen lager dan het genoemde bedrag, dan heb je recht op het kindgebonden budget. Zoals je ziet, is de kans groot dat je recht hebt op het kindgebonden budget. Hoe lager je toetsingsinkomen, hoe hoger het kindgebonden budget is.

Hoeveel is kindgebonden budget per jaar in 2023?

Aantal kinderen Maximaal bedrag kindgebonden budget 2023
Alleenstaande ouder Ouder met toeslagpartner
1 kind € 5.501 € 1.653
2 kinderen € 7.033 € 3.185
3 of meer kinderen € 8.565 € 4.717

Speciale leeftijdsmijlpalen

Elke ouder weet dat naarmate kinderen ouder worden, de kosten ook kunnen stijgen. Denk bijvoorbeeld aan de schoolkosten voor middelbare scholieren. Daarom wordt het kindgebonden budget verhoogd als jouw kind bepaalde leeftijdsmijlpalen bereikt.

Als jouw kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, wordt het kindgebonden budget verhoogd. Dit extra bedrag helpt bij de extra schoolkosten en activiteiten die op deze leeftijd vaak toenemen. Een tweede verhoging komt in beeld wanneer jouw kind 16 wordt, het kindgebonden budget wordt nog eens verhoogd. Opnieuw dient dit als een tegemoetkoming voor schoolkosten en mogelijk ook voor zaken als rijlessen of andere cursussen.

Leeftijd kind Verhoging 2023 Totaal extra bedrag 2023 per kind
12 jaar € 267 € 267
16 jaar € 209 € 476 (cumulatief)

Belangrijk is om te onthouden dat de hoogte van deze extra tegemoetkomingen ook afhankelijk is van jouw inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag en de verhoging.

Specifieke gezinssituaties en uitzonderingen

Niet alle gezinssituaties zijn hetzelfde. Sommige kunnen invloed hebben op je recht op het kindgebonden budget.

Co-ouderschap, samengestelde gezinnen, stief-, pleeg-, en adoptiekinderen: er kunnen speciale regels van toepassing zijn, zoals wie van de ouders het kindgebonden budget ontvangt.

Wonen of werken in het buitenland: als jij, je partner of je kind in het buitenland woont of werkt, kunnen er andere regels gelden.

Hoe zit het met co-ouderschap en het kindgebonden budget?

Wanneer ouders scheiden, maar beide actief betrokken blijven bij de opvoeding en dagelijkse zorg voor hun kinderen, spreken we van co-ouderschap. Dit brengt specifieke aandachtspunten met zich mee, ook met betrekking tot het kindgebonden budget.

Definitie van co-ouderschap

Eerst en vooral, wat betekent het om co-ouder te zijn? Co-ouderschap betekent dat je de dagelijkse zorg en opvoeding van je kind met je ex-partner deelt. Dit kan op diverse manieren, zoals:

– Je kind woont om de week bij elk van jullie.
– Je kind woont minimaal drie hele dagen per week bij elke ouder.
– Je kind woont deze week vier hele dagen bij jou en twee hele dagen bij je ex-partner, volgende week is dit andersom: twee hele dagen bij jou en vier hele dagen bij je ex-partner.

Wie ontvangt het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget wordt uitbetaald aan de ouder die de kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als co-ouders kunnen jullie ervoor kiezen dit zo te laten, of samen besluiten dat de andere ouder het kindgebonden budget voortaan ontvangt. Een belangrijke overweging hierbij: het kan financieel gunstiger zijn als de ouder met het lagere inkomen het kindgebonden budget ontvangt, omdat de toeslag inkomensafhankelijk is.

Het is belangrijk om na te denken over wie van jullie als ‘aanvrager van de kinderbijslag’ geregistreerd staat bij de SVB, omdat dit invloed heeft op wie het kindgebonden budget ontvangt.

Automatische toekenning: hoe werkt het?

Wanneer je al een toeslag ontvangt, zoals de kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag, is de kans groot dat je automatisch bericht ontvangt over het kindgebonden budget. De overheid wil dit zo soepel mogelijk laten verlopen, zodat je niet onnodig allerlei aanvragen hoeft in te dienen.

Heb je recht maar krijg je geen bericht?

Maar, zoals met elke regel, zijn er uitzonderingen. Er kunnen momenten zijn waarop je denkt dat je recht hebt op het kindgebonden budget, maar je hebt nog geen bericht ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je geen andere toeslagen ontvangt. In zo’n geval is het belangrijk om zelf actie te ondernemen.

Het goede nieuws is dat het aanvragen van het kindgebonden budget relatief eenvoudig is. Via ‘Mijn toeslagen’ kun je zelf de aanvraag indienen. Door de stappen daar te volgen, kun je snel inzicht krijgen in jouw potentiële recht op het kindgebonden budget. En mocht je het toch liever willen laten doen, dan kun je contact opnemen met Taksgemak om de toeslag aan te vragen.

Extra’s en bonussen

Elke situatie is uniek, en het Nederlandse toeslagensysteem erkent dit. Bovenop het basisbedrag van het kindgebonden budget zijn er aanvullende regelingen waarvan je wellicht kunt profiteren, afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden. Laten we deze extra’s eens nader bekijken.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Opvoeden kan een behoorlijke uitdaging zijn, zeker als je het alleen doet. Daarom is er voor alleenstaande ouders een extra financiële tegemoetkoming. Dit extra bedrag is bedoeld als een bijdrage in het levensonderhoud, bovenop het reguliere kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder krijg je dus méér kindgebonden budget dan gezinnen met twee ouders. Zie tabel hierboven.

Speciale leeftijdsverhogingen

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen de kosten, zoals voor school of activiteiten, toenemen. Daarom biedt het kindgebonden budget aanvullende ondersteuning wanneer jouw kind de leeftijden van 12 en 16 jaar bereikt. Deze aanpassingen helpen ouders tegemoet te komen in de stijgende uitgaven. De exacte verhoging hangt af van jouw inkomen, waarbij een hoger inkomen leidt tot een lagere toeslagverhoging. Zie tabel hierboven.

Conclusie

Het kindgebonden budget speelt een belangrijke rol in de financiële ondersteuning van vele gezinnen in Nederland. Deze regeling zorgt ervoor dat ouders genoeg geld hebben om in de behoeften van hun kinderen te voorzien.

Veranderingen in persoonlijke situaties, zoals een nieuwe baan, een verhuizing of veranderingen in het gezin, kunnen invloed hebben op de hoogte van het kindgebonden budget waar je recht op hebt. Het is daarom belangrijke om dergelijke wijzigingen tijdig door te geven.

Zoals met veel overheidsregelingen, is het soms een uitdaging om alle details en nuances volledig te begrijpen. Je kunt ervoor kiezen om het doen van je belastingaangifte en de aanvraag van je toeslagen uit te besteden.

Over de auteur: Farshad Bashir combineert zijn passie voor ondernemerschap met belastingadvies bij Taksgemak om bedrijven en individuen te helpen met de complexe wereld van belastingregels. Hij maakt het ingewikkelde simpel en zorgt ervoor dat zijn klanten op koers blijven. Voordat hij zich in de advieswereld stortte, was hij als Tweede Kamerlid betrokken bij het vormen van beleid en wetgeving. Deze combinatie van politieke ervaring en belastingkennis maakt hem een uitstekende partner voor iedereen.

Vader en twee dochters blij met kindgebonden budget