Wat gebeurt er als de zorgverzekering niet wordt betaald?

In 2014 zijn er maar liefst 331.000 mensen die hun zorgverzekering niet betalen, dat is 5% meer dan het jaar daarvoor. In totaal gaat het in 2014 om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer de zorgverzekering niet wordt betaald?

Om de zorgverzekering te betalen ontvangen de laagste inkomens zorgtoeslag. Toch is er een groep mensen die de zorgverzekering niet kan, of niet wil betalen. Zorgverzekeraars komen mensen die moeite hebben met betalen tegemoet. Zo is het mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Maandelijks bieden zorgverzekeraars klanten die in de problemen zitten een betalingsregeling aan.

Wanneer zes maanden lang de zorgverzekering niet betaald wordt, dan wordt u door uw verzekeraar aangemeld als wanbetaler en wordt u premie verhoogd met 30%. Wanneer u normaal 100 euro per maand moest betalen, moet u dus na 6 maanden 130 euro zorgpremie betalen. Daarnaast is het mogelijk dat er beslag wordt gelegd op uw loon, uitkering of zorgtoeslag. In 2013 werd bij 110.000 personen de zorgtoeslag in beslag genomen. Deze maatregelen worden uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.

Een ander nadeel van een betalingsachterstand is, dat het niet mogelijk is om over te stappen naar een goedkopere zorgverzekeraar. De betalingsachterstand kan er zodoende voor zorgen dat u het jaar daarop weer honderden euro te veel betaalt.

Ook indien u de premie niet betaalt, blijft u verzekerd. Uw verzekering mag het contract voor de basisverzekering niet opzeggen. Wel mag de verzekeraar eventuele aanvullende modules, buiten het basispakket, opzeggen.