Gevolgen stoppen met werken voor kinderopvangtoeslag?

Wat gebeurt er met de kinderopvangtoeslag wanneer 1 van de ouders wordt ontslagen? Of wanneer je je uitschrijft als ondernemer bij de Kamer van Koophandel? Wat heeft dat voor gevolgen voor de kinderopvangtoeslag? Of het nu je eigen keus is dat je stopt met werken of dat je wordt ontslagen door je baas, dit heeft natuurlijk gevolgen voor de toeslag.

Wanneer je werkloos raakt, heb je nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Uitgangspunt is het aantal uren dat je werkte in de maand voordat je stopte met werken. De zes maanden gaan in op de eerste dag dat je niet meer werkt. Wanneer je binnen zes maanden weer werk vindt of start met een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus, dan loopt het recht vervolgens weer door omdat je weer aan de eisen voldoet.

In principe stopt het recht op kinderopvangtoeslag zes maanden nadat je werkloos wordt. Daarop is slechts 1 uitzondering. Had je gedurende je het jaar recht op meer kinderopvanguren? Je mag echter alleen het aantal niet gebruikte uren van het jaar dat je werkloos bent geworden gebruiken. Dan mag je deze uren ook na afloop van de zes maanden gebruiken. Dit mag echter maximaal tot en met de maand december van het jaar waarin je geen recht meer hebt op de kinderopvangtoeslag.