Recht op hoeveel vakantiegeld?

We kijken er massaal naar uit. Het vakantiegeld! Moeten we belasting betalen over het ontvangen vakantiegeld? Op hoeveel vakantiegeld heb je recht en wat als een werkgever te laat betaalt?

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?
In de Nederlandse wet is opgenomen wie recht heeft op vakantiegeld. Een werkgever is verplicht aan alle in Nederland woonachtige werknemers vakantiegeld uit te keren. De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van het brutoloon. Een werkgever mag altijd meer geven dan het minimum maar het minimum is vastgesteld op 8% van het brutoloon.

Moet ik belasting betalen over mijn vakantiegeld?
Het vakantiegeld wordt door de belasting gezien als loon. Dat betekent dat u over dit vakantiegeld inkomstenbelasting dient te betalen.

Mijn werkgever betaalt te laat
Wanneer een werkgever te laat het vakantiegeld uitkeert kunt u een verhoging eisen tot maar liefst 50%. Wettelijk gezien mag het vakantiegeld niet later worden uitgekeerd dan juni. In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld uitbetaald in mei.