Hoe werkt een claimemissie?

Een claimemissie is bedoeld om via uitgifte van nieuwe aandelen kapitaal op te halen. Een claimemissie is een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie.

Wie nabeurs op de dag van claimemissie aandelen heeft krijgt claims. Het aantal claims zijn evenveel als het aantal aandelen. Tegen inlevering van één of meerdere claims kan men inschrijven op nieuwe aandelen, uiteraard met bijbetaling per nieuw te ontvangen aandeel. Hier zit een korting op vergeleken met de beurskoers.

Verhandelbaarheid claims
De claimrechten zijn meestal verhandelbaar. Zowel aan- als verkopen is mogelijk. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Opties
Als gevolg van de claimemissie worden de optiecontracten meestal aangepast volgens de ratio methode. De ratio wordt bepaald aan de hand van de slotkoers van het aandeel. De bestaande contracten worden dan gesplitst in contracten met onderliggende waarde 100 en contracten met een afwijkende onderliggende waarde van x aandelen. De uitoefenprijzen zijn vermenigvuldigd met de ratio. Vanaf emissiedag kunnen er nieuwe orders worden opgegeven voor opties. Er zullen in de toekomst geen nieuwe series worden geïntroduceerd in het contract met het afwijkende aantal aandelen. Afrondingsverschillen worden door middel van een aparte betaling geneutraliseerd.

Hefboomproducten
De waarde van hefboomproducten zoals Sprinters, Turbo’s en Speeders verandert in principe niet door corporate actions zoals een claimemissie. De uitgevende instellingen passen de financieringsniveaus en stop loss-niveaus op emissiedag aan afhankelijk van de opbrengst van de verkoop van de claims.

Niets doen met claims
Als u claims heeft en deze niet aanmeldt én niet verkoopt op de beurs verlopen deze waardeloos of worden ze door uw broker verkocht en u krijgt dan misschien nog wat geld. Dit is afhankelijk van uw broker. Informeer uzelf hierover.

De levering van de nieuwe aandelen vindt vrij snel na emissie plaats.