Verzekering als zzp’er?

Een zelfstandige zonder personeel is niet automatisch verzekerd. Bij ziekte, overlijden, schade of juridische conflicten komen de kosten dus gewoon voor rekening van de ondernemer. Ook wanneer je bijvoorbeeld een WA-verzekering of een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten voor een gezin, dan dekken deze niet de activiteiten van de ondernemer. Hier zal een aparte verzekering voor moeten worden afgesloten. Maar welke verzekeringen zijn er voor zzp’ers? En is het verstandig om als zzp’er een verzekering af te sluiten?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De meest bekende verzekering is natuurlijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer een zzp’er arbeidsongeschikt raakt, valt het inkomen meestal geheel of grotendeels weg. Wat resteert is een eventuele uitkering op bijstandsniveau. De financiële gevolgen kunnen dan heel erg groot zijn.

Of je een arbeidsongeschiktheidsverzekering af wil sluiten zal afhankelijk zijn van een groot aantal factoren. Hoe hoog is de premie? Voor welke periode kan je je verzekeren? Hoeveel spaargeld heb je? Hoe groot zijn je financiële lasten? Hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt raakt? Voor iedereen is er natuurlijk de kans om arbeidsongeschikt te raken. Maar bij gevaarlijke beroepen, zoals bijvoorbeeld in de bouw of een glazenwasser, zal dit risico groter zijn dan voor een zzp’er die als ICT-er voornamelijk binnenshuis werkt.

Overlijdensrisicoverzekering
Stel dat een zzp’er komt te overlijden. Dat is op zichzelf al erg genoeg voor de nabestaanden. Misschien laat je een gezin achter met kinderen. Om een partner niet met hoge schulden en problemen achter te laten kan worden overwogen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij het overlijden zorgt dit ervoor dat partner en kinderen voldoende financiële middelen hebben om het bestaansniveau te behouden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als zzp’er kun je een claim van een opdrachtgever krijgen middels een aansprakelijkheidsstelling voor de door jouw gegeven adviezen. Een advies kan namelijk verkeerd uitpakken. Een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid zit nu eenmaal in een klein hoekje. De gevolgen voor een ondernemer kunnen groot zijn en de schade kan heel snel oplopen. Voor zzp’ers met een adviserend beroep kan het dus verstandig zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstand voor bedrijven
De rechtsbijstandverzekering die een ondernemer wellicht privé heeft afgesloten, geldt niet voor het bedrijf. Daarom kan het van belang zijn om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Bij een eventueel juridisch conflict kun je dan rekenen op dekking van de kosten. Of het verstandig is om zo’n verzekering af te sluiten is natuurlijk weer geheel afhankelijk van de situatie van een zzp’er. Hoe reëel is het dat je zult worden aangeklaagd en een advocaat nodig zult hebben?

Aansprakelijkheidsverzekering
Ook bedrijven kunnen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent wordt dan vergoed. Daarbij gaat het om schade die wordt aangebracht aan andermans bezittingen. Dus eventuele schade aan de eigen bezittingen wordt niet vergoed.

Advies nodig als ZZP’er? Vraag dan fiscaal advies aan bij Taksgemak.