Wat is kapitaalimportneutraliteit en wat is kapitaalexportneutraliteit?

Er is sprake van kapitaalimportneutraliteit wanneer de belastingheffing over investeringen en hun opbrengst in een bepaald land niet afhankelijk is van de woonplaats van de investeerder. Het maakt geen verschil of de investeerder in datzelfde land of in een buitenland is gevestigd.

Er is sprake van kapitaalexportneutraliteit wanneer de woonstaat de investeerder die in die staat investeert en de investeerder die in een buitenland investeert op dezelfde wijze in de heffing betrekt. Hier wordt een optimale aanwending van kapitaal bezien vanuit de woonstaat.