Wat verandert er aan de financiële tegemoetkomingen voor kinderen in 2015?

In 2015 gaat er veel veranderen met de kindregelingen. Zo ook de kinderbijslag. De kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen onder de 18 jaar. De kinderbijslag is onafhankelijk van de hoogte van het inkomen en het eventuele spaartegoed van de ouders. Maar wat verandert er in 2015?

Hoogte kinderbijslag
Normaal gesproken stijgt de hoogte van de kinderbijslag elk jaar mee met de prijsindex. Dat zal in 2015 achterwege blijven. Pas in het jaar 2016 zal de kinderbijslag weer stijgen.

Inkomenstoets
Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun eigen inkomen.

Startkwalificatie
Kinderen van 16 en 17 jaar die een startkwalificatie hebben, hoeven niet te voldoen aan aanvullende voorwaarden. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger. Wie geen startkwalificatie heeft is verplicht om onderwijs te volgen.

Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen
De tegemoetkoming voor ouders met gehandicapte kinderen gaat in 2015 op in de kinderbijslag. De tegemoetkoming komt te vervallen. In plaats daarvan ontvangen ouders van gehandicapte kinderen een dubbele kinderbijslag.

Bespaar tijd, geld en stress door Taksgemak uw toeslagen aan te laten vragen en uw belastingaangifte te laten doen.

Schuiven naar boven