Wat verandert er aan het kindgebonden budget in 2015?

Het stelsel van de kindregeling wordt flink onder handen genomen. Van de elf kindregelingen blijven er slechts vier bestaan. Het kindgebonden budget is één van de regelingen die blijft bestaan. Wel vinden er behoorlijk wat veranderingen plaats. Lees in dit artikel wat er verandert aan het kindgebonden budget in 2015.

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijk toeslag voor ouders. Ouders worden zo tegemoet gekomen in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De toeslag is in 2009 ingevoerd en is inkomensafhankelijk. Daarnaast mag ook het vermogen niet te hoog zijn.

De veranderingen in 2015 zijn als volgt:
1. De hoogte van het kindgebonden budget gaat in 2015 omhoog voor alleenstaande ouders. Daar tegenover staat dat de aanvulling voor ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen.

2. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog vanaf 1 augustus 2015. Dat komt doordat de tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt.

3. De inkomensgrens daalt per 1 januari 2015. Dat betekent dat er minder ouders zijn die recht hebben op het kindgebonden budget.

4. Het kindgebonden budget voor het eerste kind stijgt met € 15,- per jaar en het kindgebonden budget voor het tweede kind stijgt met € 255,- per jaar.

5. De alleenstaande ouder van kinderen die studiefinanciering ontvingen, hadden geen recht op het kindgebonden budget maar kregen een eenoudertoeslag. Deze eenoudertoeslag wordt gehalveerd in 2015. Daartegenover staat een extra bedrag aan kindgebonden budget.

We zouden het zeer op prijs stellen als je een link naar dit artikel zou willen delen, zodat geïnteresseerden het gemakkelijk kunnen vinden:

Lees ook:

Schuiven naar boven