Wat is het kindgebonden budget?

Sinds 2009 is de Wet op het kindgebonden budget van kracht. Deze wet voorziet in een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders. De doelstelling van de wet is om gezinnen met meer kinderen tegemoet te komen in de kosten. De toeslag wordt verstrekt naast de kinderbijslag en dient als bijdrage in de kosten van kinderen jonger dan 18 jaar.

Onderstaande tabel geeft het maximale kindgebonden budget in 2013 aan. Er geldt een inkomensgrens van € 28.897. Boven deze inkomensgrens neemt de hoogte van het kindgebonden budget geleidelijk af. Lees hier de hoogte van het kindgebonden budget 2013 per jaar, zoals neergelegd in de Wet op het kindgebonden budget:

kindgebonden budget

Bij de toekenning van het kindgebonden budget wordt een vermogenseis gesteld. Ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 kunnen geen beroep doen op deze regeling.

De overheid heeft in 2011 een bedrag van € 1.062 miljoen aan kindgebonden budget uitgekeerd aan 989.000 huishoudens.

Heeft u recht op het kindgebonden budget? Neem contact op met Taksgemak voor de beoordeling en aanvraag van het kindgebonden budget.

Schuiven naar boven