Kindafhankelijke regelingen voor bepaalde doelgroepen

Er bestaan drie kindafhankelijke regelingen die bij veel mensen onbekend zijn. Het gaat om de aanvulling op sociaal minimum voor alleenstaande ouders, een tegemoetkoming in onderwijs- en schoolkosten en een tegemoetkoming die is bedoeld voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. Dat deze regelingen over het algemeen redelijk onbekend zijn komt mede doordat er slechts kleine groepen zijn die aanspraak kunnen maken op deze regelingen. Het is niet, zoals de kinderbijslag, een tegemoetkoming voor alle ouders.

Aanvulling op sociaal minimum voor alleenstaande ouders
Zo kunnen alleenstaande ouders die arbeidsongeschikt of werkloos zijn, en om die reden een uitkering ontvangen, recht hebben op een tegemoetkoming. Voor een alleenstaande zonder kinderen is het sociale minimum vastgesteld op 70 procent van het minimumloon. Voor een alleenstaande met kinderen is het sociale minimum vastgesteld op 90 procent van het minimumloon. Het te ontvangen bijstandsbedrag wordt aangevuld om dit sociale minimum te bereiken.

Tegemoetkoming in onderwijs- en schoolkosten
Ten tweede kan gebruik worden gemaakt van de tegemoetkoming in onderwijs- en schoolkosten. Deze tegemoetkoming wordt aan ouders gegeven indien het kind, jonger dan 18 jaar, een opleiding volgt en het toetsingsinkomen niet hoger is dan € 35.245. De maximale bedragen voor het jaar 2013 zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO):

onderwijsenschoolkosten

Indien de ouder een hoger inkomen heeft wordt het bedrag van de tegemoetkoming met 30 procent van het bedrag waarmee de maximumgrens wordt overschreden, verminderd. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming voor thuiswonend gehandicapt kind
Ten derde bestaat er nog een tegemoetkoming die is bedoeld voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. Deze regeling voorziet in een toeslag voor ouders die thuis voor hun ernstig zieke kind zorgen. Deze toeslag bedraagt € 215,80 per kwartaal. Daarnaast kunnen ouders met een laag inkomen nog recht hebben op een verhoging van deze tegemoetkoming. De kosten van deze regeling bedroegen in 2010, € 71 miljoen, bestaande uit 61 miljoen uitkeringslasten en 10 miljoen uitvoeringskosten.

Wilt u zeker weten dat u gebruik maakt van al uw kindafhankelijke regelingen? Zorg er dan voor dat u al uw belastingzaken laat regelen door Taksgemak. Met het alles-in-1 pakket voor particulieren bent u in 1 keer van alle zorgen af.

We zouden het zeer op prijs stellen als je een link naar dit artikel zou willen delen, zodat geïnteresseerden het gemakkelijk kunnen vinden:

Lees ook:

Schuiven naar boven