Wat is een optie?

Een optie is een recht om binnen een afgesproken tijdsperiode een goed te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. Het is een in de beleggingswereld veel gebruikt instrument, het sprekende voorbeeld van een derivaat. Het onderliggende goed is dan een aandeel van een bedrijf. Aan dit recht van koop of verkoop hangt wel een prijskaartje. Maar hoe wordt de waarde van een optie bepaald? Wat is een call-optie? En wat is een put-optie? Wat is het verschil tussen een optie schrijven en een optie kopen? Lees het in dit artikel.

Het is belangrijk om te beseffen dat een optie het recht geeft om een aandeel tegen een bepaalde waarde te kopen of te verkopen. Het is een recht, maar geen plicht. Degene die de optie heeft gekocht heeft dus de keuze om het aandelen te kopen of verkopen tegen de overeengekomen prijs op het overeengekomen tijdstip. De optiekoper kan er dus ook voor kiezen om de optie niet uit te oefenen.

Wat is het verschil tussen een call-optie en een put-optie? Wat is het verschil tussen een optie schrijven en een optie kopen?
Wanneer er sprake is van een optie is er altijd sprake van een schrijver en een koper. Bij een call-optie koopt de koper het recht om de aandelen tegen een bepaalde prijs voor een bepaalde datum te kopen. De schrijver van een call-optie verplicht zich er toe om het aandeel tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen op de vastgelegde datum. Het is aan de koper of hij deze optie wel of niet uitoefent. Wanneer hij dit doet is de schrijver van de call-optie verplicht om de aandelen te verkopen.

In het geval van een put-optie koopt de koper het recht om een aandeel tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen. De schrijver verplicht zich om de aandelen te kopen tegen de afgesproken prijs.

Hoe wordt de waarde van een optie bepaald?
De waarde van een optie is afhankelijk van veel verschillende factoren. Allereerst natuurlijk het onderliggende goed, dus de waarde van het aandeel waarop de optie wordt geschreven. De volatiliteit van het aandeel is hierbij tevens van groot belang. Hoe meer koersschommelingen er zijn, hoe groter het risico voor de betrokkenen bij de optie. Dit zorgt voor een hogere prijs.

Ook de datum van de verloop van een optie is van belang. Hoe langer de tijdsperiode van de optie, hoe groter de kans op een verandering in de koersschommeling. Dit brengt een hoger risico met zich waardoor het uiteraard een hogere optiepremie moet worden betaald.

Andere factoren die van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld de stand van de rente en of er in de toekomst nog een dividenduitkering wordt verwacht.

Wat is het verschil tussen een Amerikaanse en een Europese optie?
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen Amerikaanse en Europese optie. Het verschil zit het in de uitoefening van de opties. Amerikaanse opties kunnen tijdens de gehele looptijd van de optie uitgeoefend worden. Europese opties kunnen slechts op de overeengekomen datum worden uitgeoefend. Mocht er bij Europese optie tussendoor sprake zijn van een grote koersschommeling dan kan de optie dus niet worden uitgeoefend. Bij een Amerikaanse optie kan dit wel.

Op zowel de Amerikaanse als de Europese aandelenmarkten worden beide soorten opties verhandeld. De benaming duidt dus geenszins op een territorium.