Wat is een Stamp Duty?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft naast een bankenbelasting ook een andere financiële sectorbelasting in de vorm van een Stamp Duty. Deze Stamp Duty wordt geheven als aandelen, die oorspronkelijk zijn uitgegeven in het VK, worden verhandeld.

Het maakt voor de heffing van de Stamp Duty niet uit of dat aandeel in het VK of buiten het VK is verhandeld. In beide gevallen vindt de heffing onverkort plaats. Hierdoor heeft de Stamp Duty een wereldwijde werking. Het tarief is 0,5% over de waarde van de transactie. De inning vindt plaats door de elektronische effecten-afwikkelorganisatie (CREST) van de London Stock Exchange. De Stamp Duty kent verschillende verrekeningsmethodes en vrijstellingen om de liquiditeit in de financiële markt te waarborgen.

De Stamp Duty is zo vormgegeven dat in feite alleen de eindgebruikers worden belast en niet de financiële instellingen. De Stamp Duty mist zodoende, anders dan de bankenbelasting en de financiële transactiebelasting (FTT), het doel om de financiële sector een bijdrage te laten leveren aan de publieke middelen.

Onlangs is in Frankrijk ook een Stamp Duty geïntroduceerd. De beurshandel in aandelen van grote ondernemingen is verminderd met 8% en de handel van de Midcap-bedrijven is verminderd met 15%. De Italiaanse regering is voornemens ook een beursbelasting in te voeren, maar heeft aangegeven te vrezen voor een krimp van 30% van de aandelenhandel.