BTW-heffing op financiële diensten

Bepaalde financiële diensten zijn vrijgesteld van een BTW-heffing. Deze BTW-vrijstelling is verplicht en geldt voor de hele Europese Unie. Een BTW-heffing op deze diensten kan echter de afwijkende behandeling van financiële diensten ten opzichte van andere diensten recht trekken.

De vrijstelling van de financiële diensten is echter niet zonder reden. Het is namelijk bij financiële diensten zeer lastig om een maatstaf van BTW-heffing te bepalen, zeker als de financiële dienst wordt verhandeld door een keten van financiële intermediairs.

Ook is het voor de Europese landen lastig om tot overeenstemming te komen op dit dossier. Er wordt in Brussel al 5 jaar onderhandeld over de BTW-vrijstelling voor financiële diensten. Er zijn geen signalen waaruit blijkt dat de huidige impasse op korte termijn doorbroken zal worden.

Twijfelt u of uw (financiële) diensten onder de BTW-vrijstelling vallen? Vraag dan Taksgemak om advies over de BTW-vrijstelling op financiële diensten.