Uitstel aanvragen voor de aangifte omzetbelasting

De aangifte omzetbelasting moet door iedereen worden gedaan die ondernemer is in de zin van de wet op de omzetbelasting. Het standaardaangiftetijdvak voor de omzetbelasting is een kwartaal. Dat betekent dat er vier keer per jaar een aangifte gedaan en betaald moet worden voor afloop van de maand volgend na afloop van het kwartaal. Het is echter ook mogelijk dat u btw-aangifte moet doen per maand of per jaar. Niet altijd lukt het om de aangifte op tijd te doen, is het dan mogelijk om uitstel te krijgen voor de omzetbelasting?

Uitstel aanvragen voor de aangifte omzetbelasting is niet mogelijk. Alleen in het geval van een zeer ernstige calamiteit wordt er uitstel verleend. Een voorbeeld van een ernstige calamiteit is een brand of een overstroming waardoor computer zijn beschadigd waardoor u geen aangifte kunt doen. Mocht u in zo’n geval uitstel willen aanvragen, dan kan dat via uw eigen belastingkantoor. Uiteraard kan uw belastingadviseur hier ook bij helpen.

Wat gebeurt er als je de aangifte niet op tijd indient?
Wanneer je te laat bent met het doen van de aangifte omzetbelasting, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Hierin doen zij een schatting van de te betalen btw. Deze schatting ligt meestal zeer hoog in vergelijking met de werkelijke omzet en af te dragen btw. Deze naheffingsaanslag bevat bovendien een boete. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Zij kunnen u hier verder mee helpen en in de meeste gevallen (een deel van) de boete verminderen.