Tot wanneer kan je aangifte inkomstenbelasting doen?

Elk jaar moet de aangifte inkomstenbelasting weer worden gedaan. De uiterste inleverdatum is altijd 30 april van het daaropvolgende jaar, dus voor 1 mei. Zo moest de aangifte over 2015 uiterlijk op 30 april 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Natuurlijk kun je uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Maar tot wanneer kan je uitstel krijgen voor je belastingaangifte?

Wie uitstel aanvraagt, moet dit doen voor 1 mei. Het uitstel wordt vervolgens verleend voor de duur van vier maanden. Dat betekent dat de aangifte moet zijn gedaan voor 1 september.

Hoe vraag je uitstel aan?
Uitstel aanvragen kan op drie manieren:
1. Via je account van mijn.belastingdienst
2. Via de belastingtelefoon
3. Via je belastingadviseur, je hoeft dan zelf verder niets te doen.

Geen aangiftebrief ontvangen?
Soms krijg je van de Belastingdienst geen uitnodigingsbrief om aangifte te doen, je moet dan toch aangifte doen indien je iets hebt aan te geven zoals spaargeld of een resultaat uit overige werkzaamheden. Je hoeft in dit geval geen uitstel aan te vragen. Wel ben je verplicht om binnen vijf jaar aangifte te doen na het jaar waarover de aangifte moet worden gedaan.

Let op: heeft u een belastingadviseur zoals Taksgemak? Zij hebben te maken met andere uitstelregels. Neem daarvoor contact op met de belastingadviseur.