Wat is short selling?

Bij short selling wordt gespeculeerd op een (snelle) daling van de koers van een aandeel van een beursgenoteerd bedrijf. Er kan op twee manieren short gegaan worden: gedekt ofwel ‘covered’ short selling en ongedekt of ‘naked’ short selling.

Covered short selling
Als er aan gedekt of ‘covered’ short selling wordt gedaan verkoopt de short seller aandelen die hij nog niet heeft, maar wel op korte termijn verwacht te (kunnen) verkrijgen. De short seller moet natuurlijk de aandelen die verkocht worden wel aan de koper leveren. Daarom leent de short seller de aandelen van een derde (bijvoorbeeld een andere belegger of de broker). Hiervoor wordt tussen de short seller en de derde een overeenkomst gesloten (een zogenoemde securities lending overeenkomst). In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de short seller de aandelen op een bepaald moment in de toekomst aan de derde (de uitlener) zal terugleveren. Als het zover is koopt de short seller de aandelen op de aandelenmarkt. De short seller hoopt dat de prijs die hij van de koper voor de aandelen heeft gekregen hoger is dan de prijs die hij zelf op de markt moet betalen.

Voorbeeld
Ankie ziet op Geldwijzer.online dat Fortis in zwaar weer verkeert. Zij verwacht dat de aandelen Fortis in waarde zullen dalen. Simon leest deze website niet en is nergens van op de hoogte. Ankie gaat short en verkoopt 50 aandelen in Fortis aan Simon. De aandelen zijn op dat moment 8 euro per stuk. Ankie ontvangt hiervoor 400 euro. Om vervolgens de aandelen aan Simon te kunnen leveren, stelt een pensioenfonds aan Ankie 50 aandelen Fortis ter beschikking op voorwaarde dat Ankie binnen zes maanden de aandelen terug moet leveren. Om over zes maanden aan haar verplichting tegenover het pensioenfonds te kunnen voldoen, koopt Ankie 50 aandelen Fortis op de markt tegen de op dat moment geldende koers van 2 euro per aandeel. Ankie maakt zodoende 400–100=300 euro winst minus de kosten die het pensioenfonds rekent.

Naked short selling
Vaak verkoopt de short seller aandelen die hij niet heeft en waar ook geen zicht op is dat hij ze binnenkort kan verkrijgen. De short seller weet op het moment van de verkoop dus niet of hij aan zijn verplichting zal kunnen voldoen. Hoewel het zeer aantrekkelijk is om geen securities lending overeenkomst af te sluiten – er hoeven dan immers geen kosten te worden betaald – bestaat het risico dat de short seller in zijn geheel niet aan zijn verplichting kan voldoen. Dit ongedekt verkopen van aandelen wordt ook wel ongedekte of ‘naked’ short selling genoemd.

De voor- en nadelen van short selling
Er zijn zowel voordelen als nadelen voor short selling.

Voordelen:
– de prijsvorming van aandelen en de werking van de financiële markten wordt bevorderd;
– het (te) hoog oplopen van de koersen kan tegengegaan worden;
– het is een vrij eenvoudige manier om het risico van een daling van de koers van een aandeel (gedeeltelijk) af te wenden (te hedgen);
– short selling is vergelijkbaar met het kopen van een put optie en opties zijn algemeen geaccepteerd.

Nadelen:
– kan leiden tot een grote beweeglijkheid;
– het totale aanbod van aandelen stijgt, hetgeen tot een daling van de koers van het aandeel kan leiden;
– risico op ‘self-fulfilling prophecy’: short sellers zetten conservatievere beleggers psychologisch onder druk om ook hun aandelen te verkopen met als gevolg een nog groter aanbod en een nog snellere daling van de koers.