Btw-nummer zzp’ers gekoppeld aan bsn-nummer

ZZP-ers die een eenmanszaak hebben zijn eigenlijk belastingplichtig als een een natuurlijk persoon voor de omzetbelasting en krijgen een btw-nummer dat gekoppeld is aan hun burgerservicenummer. Dit is natuurlijk niet handig voor wie waarde hecht aan privacy. Waarom het btw-nummer gekoppeld aan het bsn-nummer en kan dit niet anders?

De Europese BTW-richtlijn eist dat aan iedere belastingplichtige een individueel btw-nummer wordt gegeven. Hierdoor is het niet mogelijk een nummer toe te kennen dat niet aan de persoon is gekoppeld. Dus ook als het btw-nummer niet op het BSN is gebaseerd, zou dit een persoonsidentificerend nummer zijn.

Btw-nummers van zowel natuurlijke als rechtspersonen worden soms gebruikt voor het opmaken van valse facturen, met als doel om op oneigenlijk manier gebruik te maken van btw-regelingen. Het toekennen van een nieuw nummer, dat ook weer aan de BTW-plichtige (rechts)persoon gekoppeld zal moeten zijn, biedt voor deze gevallen geen oplossing. Het is ondernemers aan te raden om in het kader van fraudepreventie en -bestrijding de nodige aandacht aan dit fenomeen te schenken.

Bent u ondernemer? Waarom besteedt u dan uw aangifte omzetbelasting niet uit?