Wat zijn gevolgen van overname voor optiebeleggers?

Een overname op de beurs pakt niet in alle gevallen goed uit voor optiebeleggers. Dit blijkt uit de het optiewaarderingsmodel van Cox Ross Rubinstein.

Bij het uitbrengen van een bod is er veel aandacht voor beleggers die aandelen hebben gekocht. De overname heeft echter ook gevolgen voor de optiebeleggers. Volgens de reglementen van Euronext worden bij een overname opties contant afgerekend. Dit gebeurt met de ‘fair value’-methode. Dit houdt in dat het optiewaarderingsmodel van Cox Ross Rubinstein toegepast wordt op de nog openstaande opties. Het maakt hierbij niet uit of de opties ‘out of the money’ zijn of ‘in the money’. Alle opties worden contact afgerekend.

Voor een juiste berekening van de Fair Value met behulp van dit model, zijn de volgende parameters nodig:
i. de overnameprijs;
ii. de Euribor rente voor de resterende periode van de optie;
iii. een voorspelling door een onafhankelijk partij van de te verwachten dividenduitkering; en
iv. de implied volatility van elke optieserie, berekend aan de hand van de dagelijkse slotkoersen van deze series, 10 dagen voorafgaand aan de aankondiging van het overnamebod.

De formule kan slecht uitpakken voor met name de beleggers die opties verkocht hebben (geschreven opties). Zelfs als de visie van een optiebelegger uitkomt, kan dit slecht uitpakken. Stel bijvoorbeeld dat een optiebelegger call-opties heeft geschreven (verkocht) boven het bedrag van het bod. Deze opties hadden waardeloos moeten aflopen, maar krijgen dankzij het optiewaarderingsmodel van Cox Ross Rubinstein toch nog een waarde die contant afgerekend wordt. De optiebelegger moet soms zelfs een bedrag betalen wat boven de koers is de optiebelegger heeft ontvangen bij het schrijven (verkopen) van de opties.

Het spreekt voor zich dat wat kennis betreft particuliere beleggers hier duidelijk een achterstand hebben op professionele partijen. Want met een beetje googlen op internet kan de particulier wellicht de formule van Cox Ross Rubinstein vinden, maar waar vindt deze particulier de waardes van variabelen die in de formule gestopt moet worden?