Mag je drank, tabak en brandstof meenemen uit buitenland?

Drank, tabak en benzine mogen door particulieren worden overgebracht naar Nederland zonder dat accijns worden betaald. Er gelden wel een aantal strenge voorwaarden.

Er hoeven geen accijns betaald te worden als:
– de producten zijn gekocht door particulieren;
– het gaat om een beperkte hoeveelheid: de toegestane hoeveelheden zijn op te vragen bij de Douane en afhankelijk van het land waar de aankoop heeft plaatsgevonden (lidstaat van de Europese Unie of niet);
– de goederen die de particulier meeneemt zijn voor eigen gebruik en
– de goederen worden door de particulier zelf naar Nederland vervoerd.

Als wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, hoeft bij binnenkomst in Nederland geen Nederlandse accijns te worden betaald.

Wanneer goederen zoals sigaretten worden overgebracht naar Nederland voor commerciële doeleinden moet altijd Nederlandse accijns betaald worden. Indien in dat geval geen Nederlandse accijns wordt betaald, is sprake van illegale handel.

Toezicht
De Belastingdienst/Douane pakt illegale handel aan en zorgt ervoor dat Nederlandse accijns correct worden afgedragen. Controles worden zowel aan de EU-buitengrens als in het binnenland uitgevoerd. Daarnaast worden signalen van eventuele accijnsfraude gevolgd. Signalen van illegale handel kunnen onder meer via het Meldpunt Accijns doorgegeven worden. Er is een App ontwikkeld voor accijnsverkooppunten. Met deze App kan snel en eenvoudig een vermoedelijke fraude met accijnsgoederen bij de Douane worden gemeld.