Wat is een marginverplichting?

Indien er wordt gehandeld in opties, is er vaak sprake van een marginverplichting. Een bepaald bedrag moet dan cash beschikbaar zijn. Vaak is deze veel lager dan de in werkelijkheid gelopen risico’s. De marginverplichting is de verplichting om in het geval van een ongedekte call-optie of bij een put-optie een bepaald bedrag contant aan te houden.

Call-optie
De schrijver van een call-optie kan te maken krijgen met een marginverplichting wanneer de onderliggende aandelen niet in zijn of haar bezit zijn. Dit noemt men wel een ongedekte optie. Deze schrijver verplicht zich immers om het aandeel tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen op de vastgelegde datum. Zijn de aandelen wel in het bezit, dan gaat het om een gedekte optie. Er is dan geen marginverplichting.

Put-optie
In het geval van een put-optie is er tevens sprake van een marginverplichting. In het geval van een put-optie koopt de koper het recht om een aandeel tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen. Deze koper krijgt geen marginverplichting. Hij kan maximaal de inleg verliezen.

De schrijver verplicht zich om de aandelen te kopen tegen de afgesproken prijs. Een geschreven put-optie is altijd een ongedekte optie. Ook indien de aandelen wel deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. Dit komt doordat de uitoefenprijs veel hoger kan liggen dan de prijs waarvoor de aandelen op dat moment op de beurs kunnen worden gekocht. Ongeacht of dezelfde aandelen al deel uitmaken van de beleggingsportefeuille zullen de aandelen moeten worden afgenomen tegen de vooraf afgesproken prijs.

Zekerheid
De marginverplichting is dus een bedrag dat dient als zekerheid voor de bank. Dit bedrag dient als enige zekerheid mocht er in de toekomst sprake zijn van uit de optie voortvloeiende verplichtingen. De hoogte van de marginverplichting komt in mindering op de bestedingsruimte van een beleggingsportefeuille.

Hoe wordt de marginverplichting berekend?
Er zijn verschillende factoren van belang bij het berekenen van de persoonlijke marginverplichting. Zo zijn de premie van de optie, de uitoefenprijs van de optie en de koers van het onderliggende aandeel van groot belang. Vaak wordt er gerekend met een marginfactor. Deze marginfactor is afhankelijk van de volatiliteit van het onderliggende aandeel.

Aan de marginverplichting kan ook worden voldaan door bijvoorbeeld het bezit van aandelen of andere beleggingen. De instelling waarbij de opties worden geschreven hecht aan deze beleggingen een bepaalde waarde.

Wat als niet aan de marginverplichting wordt voldaan?
De marginverplichting is contractueel geregeld. Mocht niet aan deze verplichting worden voldaan dan volgt een bericht van de financiële instelling. Vervolgens bestaat er een termijn van een paar uur tot een paar dagen om het tekort aan te vullen. Indien dit niet lukt zal de financiële instelling overgaan tot liquidatie van (onderdelen) van de portefeuille.