Wat is het verband tussen balans en resultatenrekening?

De balans geeft de waarde van de activa en passiva van een onderneming op een bepaald moment weer. De resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Maar wat is het verband tussen deze twee onderdelen van de jaarrekening?

De balans en de resultatenrekening kunnen niet zonder elkaar worden opgesteld. De posten op de resultatenrekening hebben invloed op de posten op de balans. De kosten die een onderneming heeft gaan tenslotte af van het eigen vermogen van de onderneming. De omzet komt juist bij het eigen vermogen. De winst of het verlies dat volgt uit de resultatenrekening zal ook op de balans tot uitdrukking komen. Als mutatie in het eigen vermogen.

Winst aflezen
Zowel uit de balans als uit de resultatenrekening is de winst van een onderneming op te maken. Vanuit de resultatenrekening bezien is het simpel, het verschil tussen de kosten en de opbrengsten is de winst van de onderneming. Ook van de balans is de winst af te lezen. Het verschil tussen het eigen vermogen aan het begin van de periode en aan het eind van de periode is de winst of het verlies. Daarbij moet eventueel een correctie worden gemaakt in het geval van kapitaalstortingen of kapitaalonttrekkingen.