Wat zijn de voordelen van investeren in een Reit?

Reit staat voor Real Estate Investment Trust, het is een Amerikaanse rechtsvorm. Zoals de naam al zegt gaat het om een fonds met investeringen in vastgoed. Deze investeringen kunnen worden gedaan in de vorm van een directe investering in vastgoed. Maar ook door leningen te verstrekken of bestaande leningen over te nemen. Investeren in een Reit brengt voordelen met zich. Lees hier meer over deze voordelen.

Lagere drempel
Deze fondsen maken het mogelijk om in vastgoed te beleggen, zonder dit vastgoed te bezitten. Zo worden veel barrières die bij het investeren in vastgoed bestaan, weggenomen. Zo zijn er veel minder financiële middelen nodig waardoor de onroerendgoedmarkt ook voor de investeerder met een kleinere portemonnee toegankelijk wordt. Er hoeft geen lening te worden afgesloten en geen geld te worden gestoken in onderhoud en reparaties. Ook hoeft geen onroerendgoedbelasting te worden betaald of verplichte verzekeringen worden afgesloten. Daarnaast maken Reit’s het mogelijk dat investeerders zonder een grondige verdieping in de vastgoedmarkt ook kunnen investeren in vastgoed.

Dividend
De Reit is verplicht om 90% van zijn inkomsten uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden. Daarnaast behoeft een Reit geen vennootschapsbelasting te betalen indien aan deze uitdeelverplichting wordt voldaan. Daardoor is het net alsof direct in onroerend goed is geïnvesteerd.

Belastingen
Als Nederlander is investeren in een Amerikaanse Reit zeer voordelig. 90% van de inkomsten van de Reit wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In Amerika worden deze inkomsten niet gezien als dividend maar gewoon aan de inkomstenbelasting onderworpen. Voor Amerikanen is het dus minder gunstig om in de Reit te beleggen.

Het verdrag tussen Nederland en Amerika zorgt er echter voor dat Nederlandse investeerders deze inkomsten gewoon kunnen aanmerken als dividend. Dat betekent dat de inkomsten uit de Reit gewoon als dividend worden gezien en aan de dividendbelasting zijn onderworpen. Zo profiteer je dus van een zeer laag tarief.

Lage risico’s
De risico’s worden verspreid over de vele investeerders van de Reit. Mocht een hypotheeknemer niet in staat zijn om de rente op zijn lening te betalen, dan wordt het risico verspreid over velen, en niet over een individu.

Daar staat wel tegenover dat Reit’s vaak een zeer hoge leverage hebben. Da brengt natuurlijk hogere risico’s met zich.

Verwachte inkomsten
De toekomstige inkomsten van de Reit kunnen gemakkelijker voorspeld worden dan de toekomstige inkomsten van andere beleggingen. De inkomsten bestaan doorgaans uit rente op leningen. De looptijd van de leningen is bekend, daardoor zijn de inkomsten goed in te schatten.

Transparantie en toezicht
Er wordt goed toezicht gehouden op Reit’s. Er bestaan veel wettelijke regels waaraan de Reit moet voldoen. Dit leidt tot een hoge transparantie in verdiensten en kosten.

Mogelijkheid voor buitenlandse investeerders
Een ander voordeel van het investeren in een Reit kan er toe bijdragen dat ook buitenlanders kunnen investeren in onroerend goed. Vaak is het hebben van onroerend goed aan veel restricties gebonden.