Wat is een Reit?

Een Reit is een Real Estate Investment Trust. Dit zijn fondsen die doorgaans gekenmerkt worden door de uitkering van hoge percentages dividenden. De mReit is een bijzondere groep binnen deze fondsen. Maar wat is een Reit nu precies? En wat is de definitie van een mReit? Wat zijn de verschillen tussen deze twee fondsen?

Reit
Reit staat voor Real Estate Investment Trust. Zoals de naam al zegt gaat het om een fonds met investeringen in vastgoed. Deze investeringen kunnen worden gedaan in de vorm van een directe investering in vastgoed. Maar ook door leningen te verstrekken of bestaande leningen over te nemen.

Dividend en belasting
Om als Reit te worden aangemerkt moet ten minste 90% van de winst, in de vorm van dividenden, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een Reit is vaak vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daardoor is het voor een investeerder net alsof direct in vastgoed wordt belegd. De uitgekeerde winst wordt natuurlijk wel bij de aandeelhouder belast. In Amerika betekent dit dat de inkomsten uit een Reit tegen het normale inkomstenbelastingtarief worden belast. Dit ligt hoger dan het dividendtarief. Wanneer een Nederlander investeert in een Reit en daarbij dividend krijgt uitgekeerd worden deze dividenden echter wel gewoon gezien als dividenden. Dat betekent dat de inkomsten uit een Reit in Nederland niet worden belast in de Inkomstenbelasting. Deze inkomsten worden gezien als dividend en dus belast tegen het lagere dividendtarief.

Ook Amerikanen kunnen dit hogere tarief voor Reit’s voorkomen. Dit kan door de deelnemingen in Reit’s te houden via een vehicle. De inkomsten worden dan niet uitgekeerd en worden niet tot het belastbaar inkomen gerekend. Wanneer de pensioenleeftijd is behaald of wordt gestopt met werken kunnen de inkomsten worden uitgekeerd. Ze worden dan tegen een lager tarief belast doordat het belastbaar inkomen laag is.

mReit
De m in mReit staat voor mortgage, ofwel hypotheek. Deze groep Reit’s doen hun beleggingen in onroerend goed via de hypotheekmarkt. Dit houdt in dat deze fondsen op de secundaire hypotheekmarkt kopen. Zij kopen hypotheekschulden. De hoeveelheid aangekochte schulden stijgt vaak tot ver boven het eigen vermogen van zo’n fonds. Dit wordt afgedekt met derivaten. De mReit’s hebben over het algemeen een zeer hoge leverage. Vaak zelfs een leverage van minimaal vijf tot meer dan tien.

De mReit investeert vaak veel in MBS, mortgage-backed security. Dat wil zeggen dat de mReit de hypotheken van banken overneemt. Vaak concentreert een mReit zich op een bepaald soort hypothecaire leningen. Hierbij kan worden gekozen voor een garantie van een federaal agentschap zoals Fannie Mae, Freddie Mac of Ginnie Mae. Door deze garantie loopt de mReit minder risico. Dit zal echter ook betekenen dat deze doorgaans minder winst geven dan hypotheken zonder federale garantie.