Is Mesabi Trust een goede belegging?

De Mesabi trust is genoteerd op de Amerikaanse NYSE en opgericht naar het recht van de staat New York in 1961. Het gaat om een zogenaamde ‘royalty trust’. De inkomsten van de trust bestaan voor het grootste deel uit de opbrengst van het exploiteren van een ijzermijn, gevestigd in Minnesota. De trust heeft een belang in de ‘Peter Mitchel mine’, welke een recht geeft op ongeveer 20 procent van de opbrengst van deze mijn. Deze overeenkomst is van kracht sinds 17 augustus 1969. Daarnaast heeft zij recht op 100 procent van de inkomsten uit aangrenzende gronden.

Waaruit bestaan de inkomsten van de Mesabi Trust?
De opbrengsten bestaan uit verschillende onderdelen. Het grootste deel van de opbrengsten is afkomstig van de ‘Peter Mitchel Mine’, welke voortvloeien uit ‘The Amended Assignment of Peters Lease’. Daarnaast zijn er echter ook nog andere opbrengsten. Het gaat om drie verschillende overeenkomsten met betrekking tot verschillende mijnen:

1. The Amended Assignment of Peters Lease
2. The Assignment of Cloquet Lease
3. The entire benificial interest of the Land Trust

Daarnaast komen alle inkomsten die voortvloeien uit bovenstaande belangen toe aan de trustees. Bovendien hebben de trustees recht op andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld de inboedel van het bedrijf.

Wat is de looptijd van de Mesabi Trust?
De looptijd van de trust is afhankelijk van de 25 oprichters. De looptijd eindigt 21 jaar na de het overlijden van de laatste overlevende oprichter. In de lijst onderaan dit artikel zijn de trustees met hun geboortedatum gegeven. Uit deze lijst wordt duidelijk dat de Mesabi Trust nog wel een aantal jaren mee zal gaan. Het gaat om een groep trustees die in 2014 grotendeels in de leeftijd van 55 tot 60 jaar is. Stel dat één van deze trustees de leeftijd van 100 jaar zal bereiken, dan bestaat de trust dus nog minstens 61 jaar.

Belastingheffing
Bijzonder aan de Mesabi Trust is ook de manier waarop belasting wordt geheven op de inkomsten. Bij de trust wordt een hoog percentage van de inkomsten aan de aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van dividend. Wanneer meer dan 90 procent van de inkomsten op deze manier worden uitgekeerd hoeft de trust geen vennootschapsbelasting te betalen. Momenteel ligt de payout ratio van de trust zelfs op 97 procent. Dat wil zeggen dat 97 procent van de inkomsten worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen worden deze inkomsten alleen op het niveau van de aandeelhouder belast. Deze wordt voor de inkomsten in de inkomstenbelasting betrokken. De Mesabi Trust zelf wordt dus niet in de belastingheffing betrokken.

Dit stelsel van belastingheffing maakt het voor een Nederlander voordelig om aandelen Mesabi trust aan te schaffen. Net als bij een Reit zorgt het verdrag tussen Nederland en Amerika ervoor dat Nederlandse investeerders de inkomsten kunnen aanmerken als dividend. Nederland ziet deze inkomsten dus als dividend. Het werkt echter niet helemaal precies zoals bij een Reit. Amerika belast de uitkering namelijk wel met een belasting van 30 procent vanwege het speciale trustregime.

Omdat Nederland de inkomsten ziet als dividend wordt er een voorkoming van dubbele belasting verleend op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Amerika. Deze voorkoming is echter gemaximeerd tot het bedrag van de belasting dat in Nederland zou zijn geheven. Omdat Nederland een dividendbelastingtarief kent van 15 procent zal slechts een verrekening van 15 procent mogelijk zijn. Wanneer geen belasting hoeft te worden betaald, kan ook niets worden verrekend, dan betaalt ook een Nederlander dus 30 procent belasting.

Aandeel
De Trust heeft een vermogen van meer dan 7,5 miljoen dollar en geen schulden. Het beoordelen van de de trust is afhankelijk van de koers van het aandeel en van de hoeveelheid dividend die wordt uitgekeerd. We weten dat de trust 21 jaar na het overlijden van de laatste oprichter zal ophouden te bestaan. De vraag is dus eigenlijk of de hoeveelheid dividend dat in de komende jaren zal worden uitgekeerd hoger ligt dan de huidige koers. In dat geval is er namelijk zeker sprake van winst.

De afgelopen vijf jaren (2008-2013) was het gemiddelde jaarlijkse uitgekeerde dividend 9,30 procent van de koers. De investering is dus naar verwachting binnen elf jaar terug verdiend wanneer de koers naar 0 zakt. Wanneer de koers gelijk blijft is er na deze 11 jaar een rendement behaald van meer dan 100 procent.

Trustees
Wanneer de 25 oprichters van de trust zijn overleden zal de trust na 21 jaar ophouden te bestaan. Het aandeel zal dan waardeloos verlopen en een eventueel restant zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De trust is opgericht in 1961 door de volgende 25 individuen:

1. Francis Butler – geboren 5 maart 1960
2. Peter Jeffries – geboren 24 oktober 1956
3. Andrew Mackay Rockefeller – geboren 15 februari 1959
4. Robert Agassiz Butler – geboren 4 mei 1955
5. Helen Hamilton Maria Rhinelander – geboren 27 mei 1960
6. Linda Shwa Jeffries – geboren 28 november 1954
7. Elizabeth Gray Rockefeller – geboren 12 juni 1960
8. William Quincy Jeffries – geboren 18 april 1960
9. Molly Butler – geboren 23 januari 1959
10. Peter Butler – geboren 18 januari 1961
11. Elizabeth Bowdoin Warriner – geboren 12 januari 1955
12. Jacqueline Ann Hoffman – geboren 9 januari 1954
13. Alberta Gay Logan – geboren 29 oktober 1954
14. Michael Arnold Hoffman – geboren 15 augustus 1949
15. Mark Scott Strand Meyers – geboren 4 februari 1958
16. Margaret Lee Meyers – geboren 28 februari 1951
17. Jonathan Gilbert Haas – geboren 2 november 1960
18. Godfrey Lowell Cabot II – geboren 27 februari 1953
19. Amanda Chilton Cabot – geboren 1 november 1954
20. Helen Cabot – geboren 11 oktober 1956
21. Sophie Black – geboren 18 april 1958
22. Alexander Goldmark Black – geboren 6 oktober 1960
23. Cecily Wellington Cabot – geboren 25 april 1954
24. Philip Boden Alexander – geboren 18 augustus 1956
25. Thomas Bowen – geboren 10 oktober 1960