Wat is het urencriterium en waarvoor is het van belang?

Het urencriterium is van belang voor ondernemers. Om als ondernemer aanspraak te kunnen maken op verschillende aftrekposten wordt vereist dat aan het urencriterium wordt voldaan. Onder meer voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek is het criterium van belang. Maar wanneer voldoet een ondernemer aan het urencriterium? En wanneer geldt het verlaagde urencriterium?

Voorwaarden urencriterium
In principe is er slechts 1 voorwaarde voor het voldoen aan het urencriterium. Per kalenderjaar dient u als ondernemer meer dan 1225 uur te besteden aan het feitelijk drijven van uw onderneming. Dat komt neer op ongeveer 24 uur per week. Deze eis geldt voor iedere ondernemer.

Indien u echter in 1 van de 5 voorgaande jaren ook een ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting was, dan dient u aan een aanvullende eis te voldoen. U moet dan meer dan 50% van uw gewerkte uren aan uw onderneming besteden. Dit is van belang voor mensen die naast het zijn van ondernemer ook nog bij een werkgever in dienstbetrekking zijn. Wanneer u een fulltime baan heeft, wordt niet voldaan aan het urencriterium tenzij u aannemelijk kunt maken dat u naast uw baan ook nog meer dan 40 uur per week besteedt aan uw eigen onderneming.

Beginnende ondernemers hoeven dus niet aan deze 50%-voorwaarde te voldoen.

Verlaagde urencriterium
Het verlaagde urencriterium geldt wanneer je een onderneming start terwijl je daarvoor als arbeidsongeschikte werd aangemerkt en dus ook recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In zo’n geval hoef je slechts 800 uren per kalenderjaar aan je onderneming te besteden om toch recht te hebben op de startersaftrek.

Ook voor zwangere vrouwen geldt een soort van verlaagde urencriterium. Als zwangere vrouw mag u de niet-gewerkte uren gedurende 16 weken toch meetellen als meegewerkte uren.