Wat gebeurt er als je te laat aangifte inkomstenbelasting doet?

De aangifte inkomstenbelasting moet op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Of u de aangifte nu zelf doet of via een intermediair doet, de aangifte moet altijd voor een bepaalde datum zijn ingediend. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer de aangifte inkomstenbelasting niet voor de uiterste termijn is ingediend?

Lees verder: Wat gebeurt er als je te laat aangifte inkomstenbelasting doet?

Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis

De Belastingdienst is erg blij met jongeren. Zij doen namelijk vaak geen belastingaangifte en laten zo belastinggeld liggen. Geld dat ze anders hadden teruggekregen. Dat levert het kabinet jaarlijks tientallen miljoen euro op. Per jongere is dit gemiddeld honderden euro’s. Jongeren die hun belastingaangifte laten doen verdienen heel eenvoudig dus veel geld. Als ze hun aangifte van de afgelopen twee of drie jaren laten doen is het helemaal bingo: per jaar is er dus mogelijk recht op teruggave.

Lees verder: Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis

Tot wanneer kan je aangifte inkomstenbelasting doen?

Elk jaar moet de aangifte inkomstenbelasting weer worden gedaan. De uiterste inleverdatum is altijd 30 april van het daaropvolgende jaar, dus voor 1 mei. Zo moest de aangifte over 2015 uiterlijk op 30 april 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Natuurlijk kun je uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Maar tot wanneer kan je uitstel krijgen voor je belastingaangifte?

Lees verder: Tot wanneer kan je aangifte inkomstenbelasting doen?

Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Wie toeslagpartners is, is niet automatisch fiscale partners. Het is van belang om hier een onderscheid in te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen fiscaal partners zijn, maar wel toeslagpartners. De vraag of u fiscaal partners bent is van belang voor het toereken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partners kunnen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek toebedelen aan de meest verdienende partner en zo een flink belastingvoordeel krijgen. De vraag of u toeslagpartners bent is van belang bij de beoordeling van uw recht op toeslagen.

Lees verder: Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Studenten lopen tot € 850,- mis door geen aangifte te doen!

Studenten kunnen heel erg veel geld besparen door belastingaangifte te doen. Jaarlijks ‘verdient’ de Nederlandse fiscus miljoenen doordat studenten in Nederland geen aangifte inkomstenbelasting doen. Maar hoe zit dit nu precies? En geldt dit voor alle studenten? Laat uw aangifte inkomstenbelasting als student doen door Taksgemak om zeker te weten dat u niks mis loopt.

Lees verder: Studenten lopen tot € 850,- mis door geen aangifte te doen!

Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!

Het zal eigenaren van een BV niet zijn ontgaan. In 2014 is het mogelijk om dividenden uit te keren tegen een lager belastingtarief dan gebruikelijk. In 2007 werd deze maatregel ook al eens toegepast. Het gaat echter niet om een verlaagde dividendbelasting, maar om een verlaging van het inkomstenbelastingtarief in box 2. Hier valt het inkomen uit aanmerkelijk belang onder, waar weer de dividenduitkering onder valt.

Lees verder: Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!

Bijtelling voor privégebruik zakelijke auto

Een auto van de zaak is niet bedoeld voor privégebruik. Wordt deze wel privé gebruikt, dan zal een bijtelling moeten volgen. Dat komt doordat de belastingdienst dit gebruik als een vorm van inkomen ziet. Over deze bijtelling moet vervolgens inkomstenbelasting worden betaald. Maar hoe hoog is deze bijtelling?

Lees verder: Bijtelling voor privégebruik zakelijke auto

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is een aftrekpost opgenomen voor huiseigenaren die hun huis hebben gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. De rente die over deze schuld moet worden betaald mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Zodoende is het belastbare bedrag lager waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen.

Lees verder: Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen, de prijs van de kinderopvang en het aantal kinderopvanguren kunnen ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met betrekking tot kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan voor ouders die een opleiding volgen of werken. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Lees verder: Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.

Lees verder: Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?