IBAN, het nieuwe rekeningnummer

Het IBAN nummer is inmiddels bij de meeste mensen bekend. Helaas vooral vanwege de negatieve nieuwsberichten rondom het IBAN nummer. Het is een nummer dat doorgaans een stuk ingewikkelder oogt dan het vroegere rekeningnummer. Vanaf 1 februari 2014 moet het IBAN nummer gebruikt gaan worden. Maar wat is een IBAN nummer eigenlijk precies? Waarom hebben we deze nodig?

IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’. Het gaat dus eigenlijk simpelweg om een internationaal rekeningnummer. Het nummer is nodig om de betalingen en de doelstellingen volgens de standaarden van de SEPA te doen. SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Het gaat daarbij om een Europese betaalmarkt. Het doel is om verschillen tussen binnenlandse betalingen en betalingen binnen het gebied van de SEPA op te heffen. Binnenlandse en buitenlandse betalingen moeten dan dus even soepel verlopen.

Samenstelling IBAN nummer
Het IBAN nummer bestaat uit een landcode, een controlegetal, een bankcode en het rekeningnummer (eventueel aangevuld met nullen). Door het controlegetal wordt het zeer onwaarschijnlijk dat geld op een verkeerde rekening terecht komt.

Werking controlegetal
Het controlegetal maakt, in combinatie met de landcode, de modulo 97 proef mogelijk. Bij deze proef moeten de eerste vier karakters van het nummer helemaal achteraan worden gezet. Vervolgens moeten de letters vervangen worden door het getal van hun positie in het Romeinse Alfabet, vermeerderd met het getal 9 (A=10, B=11…Z=35). Op de lange getallenreeks die dan ontstaat kan dan het getal module 97 worden berekend. De restwaarde is dan altijd 1, anders is het IBAN nummer incorrect.

Welke landen behoren tot de SEPA?
De SEPA bestaat uit alle landen binnen de Europese Unie. Daarnaast doen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. De doelstelling is dus om al het betalingsverkeer tussen deze landen te laten verlopen alsof het gaat om binnenlandse betalingen.

Binnenkort kan alleen nog geld worden overgemaakt via de SEPA Credit Transfer (overschrijving) of de SEPA Direct Debit (incasso).